Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Opiskelu muissa toisen asteen oppilaitoksissa
Lukion opiskelija voi halutessaan valita kursseja muista lukioista tai ammattiopistosta. Schildtin lukion kurssitarjotin on nähtävillä Wilmassa. Norssin kurssitarjotin löytyy heidän kotisivuiltaan. Oman lukion opiskelijoilla on ensisijainen osallistumisoikeus kursseille, mutta myös muista kouluista voi ilmoittautua lukiokursseille, mikäli tilaa on. Kaikkia lukiokursseja ei järjestetä jokaisessa lukiossa, vaan harvinaisemmat kurssit edellytetään opiskeltaviksi toisessa lukiossa. Kursseille ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan kautta.

Lukiolainen voi vaihtojakson aikana opiskella ammattiopistossa jotakin alaa. Tietoa vaihtojaksoista saa opinto-ohjaajalta ja ammattiopiston nettisivuilta. Vaihtojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu edel-lisen vuoden keväällä opinto-ohjaajan kautta. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa tiedon osallistumisoikeudestaan. Tämän jälkeen kyseinen jakso tyhjennetään lukio-opinnoista. Vaihtojaksolla suoritetut opinnot hyväksiluetaan lukion soveltaviksi kursseiksi.

Lukiolainen voi hakea myös oikeutta suorittaa kolmen tutkinnon opinnot. Lukiolainen saa tällöin tehtyä lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon. Opinnot ajoittuvat neljälle opiskeluvuodelle, joista kolme ensimmäistä opiskellaan pääasiassa lukiossa ja suoritetaan jonkin verran ammatillisia jaksoja. Neljäs vuosi opiskellaan ammattiopistossa. Haku kolmen tutkinnon opintoihin on ensimmäisen vuoden syksyllä, paitsi monissa pääsykokeellisissa tutkinnoissa jo peruskoulun päättövaiheessa.

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä osaksi lukio-opintoja. Näitä voivat olla esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai kansanopistoissa suoritetut kurssit. Näistä suorituksista opiskelijalla tulee olla asianmukaiset todistukset. Korvaavuuksista päättää opinto-ohjaaja.