Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Tapaturman sattuessa
Ilmoita viipymättä opettajallesi aina, jos sinulle on sattunut tapaturma koulussa tai muutoin opiskeluun liittyvissä tilanteissa tai jos on kyseessä ammattitautiepäily.

Täytä vakuutustodistus ja tulosta kaksi kappaletta, joista toisen toimitat koulun kansliaan.

Ota mukaan vakuutustodistus hakeutuessasi hoitoon.

Vakuutustodistuksen perusteella saat maksutta lääkärikäynnin. Hoitolaitos lähettää lääkärikäynnistä laskun suoraan Tapiolaan. Mikäli hoitava lääkäri määrää sinulle lääkkeitä, niin hän merkitsee lääkemääräykseen vakuutustiedot ja näin saat myös apteekista lääkkeet maksutta.

Mikäli hoitava lääkäri ehdottaa sinulle jotain isompaa tutkimusta esimerkiksi magneettitutkimusta, toimenpidettä tai fysikaalista hoitoa, niin Tapiolaan tulee toimittaa lääkärinlausunto, jossa on hoitavalta lääkäriltä maksusitoumuspyyntö. Saatuamme maksusitoumuspyynnön, lähetämme sinulle päätöksen postissa tai tekstiviestillä.

Tapiola voi ehdottaa jatkohoito-paikan vaihtamista sopimuskumppanille nopeamman hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Mikäli olet saanut tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolme päivää sairauslomaa, päivärahan käsittelyä varten Tapiolaan tulee toimittaa lääkärinlausunto, sairauskertomus tai A-lääkärintodistus, josta käy ilmi työkyvyttömyysaika.

Muista vastata heti Tapiolan tekemiin mahdollisiin lisätiedusteluihin, jotta vahinkoasian käsittely ei viivästy.

Jos sinulle on aiheutunut hoitokuluja, niin voit lähettää yhtiöömme alkuperäiset kuitit ja laskut.

Sairaanhoitoon hakeutumisesta aiheutuneista matkakuluista voit lähettää Tapiolaan velkomuksen.

Mikäli sinulle tulee korvausasioista kysyttävää voit ottaa yhteyttä Tapiolaan puhelimitse (09) 453 3700 tai sähköpostitse osoitteeseen tapio-laLTTsuurasiakaskorvaus@tapiola.fi Postia voit lähettää maksutta Tapiolaan seuraavalla vastauslähetysosoitteella: Tapiola-ryhmä Lakisääteinen tapaturmakorvaus Tunnus 5017267 00006 Vastauslähetys. Mainitkaa yhteydenotossa aina henkilötunnus ja vahinkonumeromme.