Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Siirtyminen pitkästä oppimäärästä lyhyeen ja lyhyestä pitkään
Opiskelijan siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Vastaavuudet on määritelty tarkemmin oppiaineiden kurssikuvausten yhteydessä.

Pitkän oppimäärän kurssien hyväksytyt arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, järjestetään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Lisäkuulustelusta tulee sopia välittömästi oppimäärän vaihdon yhteydessä. Oppimäärän vaihtamisesta tulee sopia aina opinto-ohjaajan kanssa.

Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pidempään oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.