Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Ryhmänohjaus
Lukiossa opiskelijat jaetaan vuosiluokittain ohjausryhmiin (16A, 16B, 16C…, 15A, 15B, 15C…, 14A, 14B, 14C…). Jokaisella ohjausryhmällä on oma ryhmänohjaaja, joka vastaa ryhmänsä opiskelun seurannasta ja jaksotiedotteiden, työjärjestysten yms. jakamisesta sekä muista käytännön asioista. Tarvittaessa ryhmänohjaaja on myös yhteydessä koteihin.

Ryhmänohjaustuokiot pidetään viikoittain. Päättöviikoilla ryhmänohjaustuokioita ei kuitenkaan pidetä. Tuokiot kuuluvat normaaliin koulunkäyntiin ja niillä opiskelijalla on samanlainen läsnäolovelvollisuus kuin oppitunneillakin. Ryhmänohjauksiin koulun tapahtumiin aktiivisesti osallistumalla opiskelija saa myös yhden kurssisuorituksen (OP3).