Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Poissaolot
Poissaolon selvitykseksi hyväksytään vain huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan Wilmassa tekemä selvitys. Poikkeuksena lääkärintodistus tai muu virallinen asiakirja riittää selvitykseksi. Poissaolon syyn on ilmettävä selvityksestä niin selkeästi, että siitä voidaan päätellä, onko poissaolo luvallinen vai luvaton. Selvitys on tehtävä välittömästi ennen kurssin seuraavaa oppituntia, viimeistään kurssin koepäivään mennessä.

Selvitetyt poissaolot ovat joko luvallisia tai luvattomia. Luvallisia poissaolon syitä ovat sairaus, muu ylivoimainen este ja opettajan kanssa etukäteen sovittu poissaolo. On syytä huomata, että vain sairauspoissaolo tai muu ylivoimainen este on luvallinen poissaolo ilman koululta saatua lupaa. Muihin poissaoloihin pitää olla koulun/opettajan lupa.

Poissaolot voidaan vaatia lisätehtävillä korvattaviksi. Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen ja aiheettomat poissaolot voivat laskea kurssin arvosanaa opettajan harkinnan mukaan. Kurssia ei arvostella ennen kuin kaikki poissaolot on selvitetty. Jos poissaoloja ei ole selvitetty tai kurssilla tehtäväksi määrättyjä tehtäviä ei ole tehty seuraavan kahden jakson aikana, kurssi on opiskeltava kokonaan uudelleen.

Jos opiskelija sairastuu koe- tai uusintakoepäivänä, tulee hänen tai huoltajan ottaa yhteyttä, esimerkiksi Wilmalla, kyseisen kurssin opettajaan ennen koetta. Ilmoittamatta jättäminen tai aiheeton koepoissaolo aiheuttaa koekerran menetyksen.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot kuten loma-matkat on ehdottomasti anottava Wilmassa olevalla loma-anomus lomakkeella. 1-5 päivän loma-anomukset käsittelee ryhmänohjaaja ja sitä pidemmät rehtori. Jos loma-anomusta ei ole tehty etukäteen, kyseiset poissaolot merkitään aiheettomiksi. Mikäli matka osuu koeviikolle, ei opiskelijalle järjestetä ylimääräisiä kokeita. Opiskelijan tulee palauttaa muut kurssin tehtävät ennen lomalle lähtöä, jonka jälkeen hänelle kirjataan arviointiin O-merkintä, muussa tapauksessa kurssi keskeytyy.