Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Oppiaineen oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunni-telman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Soveltavien kurssien suorittamisen avulla opiskelija voi antaa lisänäyttöjä, jotka voivat korottaa oppimäärän numeroa. Opiskelijoiden oppiaineen kurssiarvoista tulee olla vähintään 2/3 suoritettu hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 5.

Oppimäärän arviointi perustuu kurssien arviointiin ja kursseista annettuihin arvosanoihin, ja se on näin ollen koko opiskeluajan jatkuvaa edistymisen seurantaa. Arvioinnin suorittaa kyseisen oppiaineen opettaja tai opettajat. Näillä arvioijilla on mahdollisuus myös korottaa päättöarvosanaa arvioinnissaan, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hänellä on oikeus saada suoritusmerkintä liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.