Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Opiskelun erityisjärjestelyt ja niiden huomioiminen arvioinnissa
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet tai muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin kurssikokeessa ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrätessä opiskelijan kurssiarvosanaa. Lukemis- ja kirjoittamishäiriö tulee olla diagnosoitu siten kuin Ylioppilastutkintolautakunnan antamissa ohjeessa on määritelty. Opiskelijalla on velvollisuus tiedottaa aineenopettajalle oikeudestaan ja halukkuudestaan erityisjärjestelyihin kurssikokeessa. Rehtori päättää erityisjärjestelyistä erityisopettajan suosituksesta. Jos opiskelijalle on sovittu erityisjärjestely, tulee hänen käydä merkitsemässä se Wilman henkilökohtaiseen opintosuunnitelmalomakkeeseen.