Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Opintojen erityinen tuki
Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat lukiseulontaan, jonka pohjalta opiskelija ohjataan yksilötestiin mahdollisen lukivaikeuden toteamiseksi. Yksilötestin perusteella saatu lukilausunto voidaan ottaa huomioon ylioppilastutkinnon kokeessa erityisjärjestelyin tai kokeen arvostelussa lukivaikeuden tason mukaan.

Oppimisvaikeudet sekä maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet otetaan huomioon opiskelussa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin (esim. pidennetty koeaika tai tauotusten pidentäminen vieraiden kielten kuuntelukokeissa). Opiskelijalla on velvollisuus tiedottaa aineenopettajalle oikeudestaan erityisjärjestelyihin.

Opintojen erityisestä tuesta vastaa erityisopettaja.