Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjaajan tehtävänä on tukea opiskelijoiden lukio-opiskelua sekä kehittää heidän valmiuksiaan jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan. Samoin tehtävänä on edistää opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia kouluyhteisössä koulun muiden henkilöryhmien ja kotien kanssa. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä työelämän, eri oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja muiden palveluorganisaatioiden kanssa.

Opinto-ohjausta hoidetaan pääsääntöisesti seuraavilla tavoilla:

* henkilökohtainen ja/tai pienryhmäohjaus

* luokka-ohjaus opetussuunnitelman mukaisena kurssina (OP1 ja OP2)

* työelämään ja jatkokoulutukseen tutustuttaminen

* yhteistyönä koulun sisällä, erityisesti ryhmänohjaajien, rehtorin, muiden opettajien ja peruskoulun sekä koulun ulkopuolisten tahojen, kuten kotien, eri oppilaitosten, työpaikkojen sekä koulu- ja työvoimaviranomaisten, kanssa.