Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Lukion suorittaminen ja lukion päättötodistus
Suositeltu opiskeluaika on kolme vuotta. Mikäli opiskelija haluaa nopeuttaa tai hidastaa opintojaan, on asiasta sovittava opinto-ohjaajan kanssa. Jokaisen jakson aikana on suoritettava vähintään kolme kurssia, ellei asiasta ole opinto-ohjaajan kanssa erikseen sovittu. Opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut pakolliset kurssit ja kun hänen kokonaiskurssimääränsä on vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on valtakunnallisia syventäviä kursseja.

Jotta lukio-opinnot saa suoritetuksi kolmessa vuodessa, hyvä käytännön ohje on jakaa vähimmäiskurssimäärä (75 kurssia) seuraavasti:

1. opiskeluvuosi: 28-32 kurssia

2. opiskeluvuosi: 28-32 kurssia

3. opiskeluvuosi: 15-20 kurssia