Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Kurssin uusiminen
Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa hylättyä kurssiarvosanaa yhden kerran. Opiskelija ohjataan tekemään uusintakoe seuraavassa uusintakuulustelussa. Uusintakokeen siirtämiseen täytyy olla perusteltu syy, esimerkiksi opiskelijan sairastuminen tai tukiopetuksen tarve. Uusintakokeen siirtämisestä on ennakkoon sovittava kurssin opettajan kanssa. Ennen uusintakokeeseen ilmoittautumista on kaikki kurssin poissaolot oltava selvitettynä ja mahdolliset kurssitehtävät palautettuna. Lukuvuoden viimeisessä jaksossa hylätyn kurssin voi uusia seuraavan lukuvuoden ensimmäisessä uusintakuulustelussa. Kursseja voi uusia uusintakuulustelupäivinä, joiden ajankohdat selviävät mm. koulun kotisivujen kalenterista. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta. Tarkasta ilmoittautumisajasta tiedotetaan erikseen Wilmassa ennen kutakin uusintakuulustelua. Ilmoittautuminen on sitova.

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytysti suoritetun kurssin arvosanaa opiskelemalla kurssin uudelleen tai erityistapauksissa jollain muulla tavalla rehtorin luvalla. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista paras.