Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Kurssin suorittaminen itsenäisesti
Opiskelija voi suorittaa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti silloin, kun kurssi opetetaan kyseisessä jaksossa. Mikäli kurssia ei opeteta kyseisessä jaksossa, opiskelija hakee opettajalta kirjallista lupaa itsenäiseen suorittamiseen, jonka rehtori hyväksyy. Oppiaineen ensimmäistä kurssia ei pääsääntöisesti saa suorittaa itsenäisesti. Opettaja arvioi opiskelijan edellytykset suoriutua itsenäisestä opiskelusta ja ohjaa itsenäistä suorittamista sekä sopii kirjallisesti opiskelijan kanssa kurssin suorittamisen aikataulusta, suoritustavasta ja arviointiperusteista. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Opiskelija löytää itsenäisen suorittamisen lomakkeen Wilmasta kohdasta "Tulosteet".