Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Kurssin arvioinnin periaatteet
Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja.

Kurssiarviointi annetaan seuraavasti:

* valtakunnalliset pakolliset kurssit: numeroarviointi 10 – 4

* valtakunnalliset syventävät kurssit: numeroarviointi 10 – 4

* soveltavat kurssit: S (suoritettu) H (hylätty).

Koska lukiokurssin suorittamisessa oleellinen osa on tuntityöskentelyllä, vaikuttavat kaikki poissaolot kurssin suorittamiseen ja arviointiin. Luvattomat poissaolot vaikuttavat alentavasti kurssiarvosanaan ja liialliset poissaolot voivat estää kurssikokeeseen osallistumisen ja näin koko kurssin suorittamisen.