Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Kurssien suoritusjärjestys

Vaikka kunkin aineen kurssit on numeroitu tiettyyn järjestykseen, ei tämä numerointi välttämättä tarkoita ehdotonta suoritusjärjestystä. Pääsääntöisesti kuitenkin oletetaan, että pakolliset kurssit on suoritettu ennen syventäviä kursseja. Lisäksi kannattaa huomioida, että vaikka jokin kurssi ei vaatisikaan edellisten kurssien suorittamista, se voi kuitenkin olla haastavampi kuin sitä edeltävät kurssit (esimerkiksi abivuoden kursseilla voidaan hyvin olettaa opiskelun olevan itseohjautuvampaa kuin ensimmäisen vuoden kursseilla).

Seuraavaan on koottu lyhyesti tietoa eri aineiden kurssien suoritusjärjestyksestä. Lisätietoa saat tarvittaessa aineenopettajilta.

Biologia


Ensin järjestyksessä kurssit 1 ja 2, näiden jälkeen loput kurssit vapaasti. Biologian kurssin 3 voi suorittaa ennen kurssia 2.

Elämänkatsomustieto

Ensin kurssi 1, muuten suoritusjärjestys vapaa.

 

Filosofia


Ensin pakollinen kurssi. Syventävissä kursseissa järjestys on periaatteessa vapaa, joskin kurssista 2 saattaa olla apua kurssilla 4. Kurssi 3 on muista kursseista irrallinen, sekä myös vaikein.

 

Fysiikka


Fysiikan kurssit opiskellaan numerojärjestykses-sä. Ensimmäisenä vuonna suoritetaan kurssit

1, 2 ja 3, toisena kurssit 4, 5 ja 6 ja kolmantena kurssit 7 ja 8.

Fysiikan opiskelijalle suositellaan laajan matematiikan opintoja.

 

Historia


Pakolliset kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

 

Kemia


Ensimmäisenä vuotena kurssit 1 ja 3, jonka jälkeen loput kurssit mieluiten järjestyksessä.

 

Kuvataide


Ensin kurssi 1, jonka jälkeen suoritusjärjestys periaatteessa vapaa. Kurssi 5 olisi hyvä sijoittaa vasta 2. tai 3. vuodelle. Diplomikurssin saa suorittaa vasta kun on suorittanut neljä kuvataiteen kurssia hyväksytysti.

 

Liikunta


LI1 suoritetaan ensin. Liikunnan pakollisia kursseja LI1 ja LI2 ei voi suorittaa saman lukuvuoden aikana. Syventävät ja soveltavat kurssit vapaassa järjestyksessä.

 

Maantiede


Ensin järjestyksessä kurssit 1 ja 2, näiden jälkeen loput kurssit vapaasti.

Matematiikka


Pitkä matematiikka: Ensimmäisen vuoden kurssit 1 - 4 on syytä suorittaa järjestyksessä ensimmäisenä vuotena. Kurssit 7 – 10 eivät vaadi kurssia 6, ja kurssit 8 ja 9 voi suorittaa missä järjestyksessä vain kurssin 7 jälkeen. Kurssi 10 vaatii käytännös-sä kurssit 7 – 9 ja kurssi 12 kurssin 7. Kurssin 11 voi lukea tarvittaessa jo ensimmäisenä vuotena. Kurssi 13 vasta kurssien 7 - 10 jälkeen

 

Musiikki


Ensin kurssi 1, sitten järjestys vapaa. Ennen diplomikurssia on oltava hyväksytysti suoritettuna neljä musiikin kurssia.

 

Opinto-ohjaus


Pakollinen kurssi (OP1) on jaettu kolmelle vuodelle:

OP1.1 ensimmäinen opiskeluvuosi, OP1.2 toinen opiskeluvuosi, OP1.3 kolmas opiskeluvuosi.

OP2, opinto-ohjauksen verkkokurssi: 2. tai 3. opis-keluvuoden aikana, ilmoittautuminen omalle opolle.

OP3, ryhmänohjauksen kurssi: kertyy ryhmänohjaukseen ja koulun tapahtumiin osallistumalla lukion aikana.

OP4, opiskelutaitojen kehittämiskurssi: erityisopettajan suosituksesta ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena.

OP5, tutor-kurssi haetaan ensimmäisen vuoden keväällä ja kurssi suoritetaan 2. opiskeluvuotena.

 

Psykologia


Ensin kurssi 1. Syventävät kurssit suositellaan käytäväksi numerojärjestyksessä.

 

Suomi toisena kielenä (S2)


Kurssit 1 – 6 numerojärjestyksessä. Abeille suositellaan suoritettavaksi S28-kurssi itsenäisesti ennen yo-kirjoituksia. Pyydä itsenäinen paketti S2-opettajalta.

 

Terveystieto


TE1 suoritetaan ensin. Syventävät TE2 ja TE3 vapaassa järjestyksessä. Kaikki kurssit suositellaan suoritettavaksi ennen kertauskurssille osallistumista.

 

Uskonto (EVL)


Ensin kurssi 1. Syventävien kurssien keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä.

 

Vieraat kielet ja toinen kotimainen


Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Suullisen kielitaidon kurssille voi osallistua, kun pakolliset kurssit on suoritettu.

 

Yhteiskuntaoppi


Suoritusjärjestys vapaa.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus


Ensin kurssit 1 – 3 numerojärjestyksessä, näiden jälkeen kurssit 4 ja 5 vapaassa järjestyksessä. Kurssi 6 mieluiten viimeiseksi kolmannen vuoden syksyyn. Syventävän kurssin 7 voi käydä missä vaiheessa opintoja vain. Kurssit 8 – 9 ovat abikursseja.