Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Kurssien suoritusjärjestys

Vaikka kunkin aineen kurssit on numeroitu tiettyyn järjestykseen, ei tämä numerointi välttämättä tarkoita ehdotonta suoritusjärjestystä. Pääsääntöisesti kuitenkin oletetaan, että pakolliset kurssit on suoritettu ennen syventäviä kursseja. Lisäksi kannattaa huomioida, että vaikka jokin kurssi ei vaatisikaan edellisten kurssien suorittamista, se voi kuitenkin olla haastavampi kuin sitä edeltävät kurssit (esimerkiksi abivuoden kursseilla voidaan hyvin olettaa opiskelun olevan itseohjautuvampaa kuin ensimmäisen vuoden kursseilla).

Seuraavaan on koottu lyhyesti tietoa eri aineiden kurssien suoritusjärjestyksestä. Lisätietoa saat tarvittaessa aineenopettajilta.

Äidinkieli: Kurssit pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi kurssit 4 ja 5 voi käydä myös toisin päin. ÄI7 (puheviestintä) voi olla missä vaiheessa opintoja vain. Syventävät kurssit 8 ja 9 abivuonna.

Suomi toisena kielenä:
Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

Englanti: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Kurssi ENA8 aikaisintaan kurssin ENA5 jälkeen. Kurssit ENA7 ja ENA9 vasta pakollisten kurssien jälkeen.

Ruotsi: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suoritusjärjestys vapaa.

Muut vieraat kielet: Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

Matematiikka, pitkä: Ensin yhteinen matematiikan kurssi MAY1, sen jälkeen suositellaan pakolliset kurssit 2-10 suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kurssit 11 ja 12 aikaisintaan toisena vuonna ja MAA13 kolmantena vuonna.

Matematiikka, lyhyt: Ensin yhteinen matematiikan kurssi MAY1, sen jälkeen suositellaan pakolliset kurssit 2-6 suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävä kurssi MAB7 suositellaan käytäväksi toisena tai kolmantena vuotena.

Biologia: Ensin 1. kurssi, muutoin vapaa suoritusjärjestys paitsi BI3 kurssi ennen kurssia BI5.

Maantiede: Ensimmäisenä vuonna kurssi GE1. Toisena vuonna kurssit GE2 ja GE3 suositeltuna suoritettavaksi mainitussa järjestyksessä. Valtakunnallisista kursseista GE4 suositellaan suoritettavaksi viimeisenä.

Fysiikka: Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Kemia:
Kurssit 1,2 ja 3 suoritetaan tässä järjestyksessä. Muut kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä, jatko-opintoihin valmentava kurssi kuitenkin viimeisenä.

Uskonto: Pakolliset kurssit 1 ja 2 suositellaan käytävän tässä järjestyksessä. Syventäviä kursseja ei suositella käytävän ennen kuin kaksi pakollista kurssia on suoritettu hyväksytysti. Syventävät kurssit suositellaan käytävän järjestyksessä.

Elämänkatsomustieto: Elämänkatsomustiedon kurssit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa.

Filosofia: Kurssit 1 ja 2 tulee käydä tässä järjestyksessä. FI02-kurssia ei suositella käytäväksi ennen kuin ensimmäinen pakollinen kurssi on suoritettu hyväksytysti. Syventäviä kursseja ei myöskään suositella käytäväksi ennen kuin kaksi pakollista kurssia on suoritettu hyväksytysti. Syventävät kurssit suositellaan käytävän järjestyksessä.

Historia: Kurssi 1 suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.

Yhteiskuntaoppi: Kurssi 1 suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.

Psykologia:
PS01 suoritetaan ensimmäisenä. Tämän jälkeen syventävät kurssit suositellaan käytävän järjestyksessä.

Terveystieto:
Kurssi 1 suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.

Kuvataide: KU1-kurssi suoritetaan ensin ja sitten sen jälkeen muiden kuvataidekurssien suoritusjärjestys on vapaa. Mikäli haluaa suorittaa diplomikurssin, on sitä ennen oltava neljä kuvataiteen kurssia suoritettuna hyväksytysti.

Musiikki: MU1 suoritetaan hyväksytysti ennen seuraavien kurssien opiskelemista. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Liikunta:
Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Huom: Kurssit 1 ja 2 suoritettava ERI lukuvuosina! Muiden kurssien osalta suoritusjärjestys vapaa.

Opinto-ohjaus: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

Yrittäjyys
Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.