Valitse ao-oppilaitos

070-ao-lyseo.jpg

Kesken oleva kurssi
Kurssisuoritus, johon opiskelija on osallistunut, mutta jonka suorittaminen on kesken, merkitään O-merkinnällä (osallistunut) ja sanallisella huomautuksella, mikä osa suorituksesta puuttuu.

Opiskelijan tulee saada osallistumismerkinnällä (O) merkitty kurssisuoritus valmiiksi kurssin opettajan kanssa sovitussa aikataulussa, mutta viimeistään seuraavan kahden jakson aikana. Mikäli opiskelija ei saa kurssiin kuuluvia opintoja loppuun, hänen täytyy suorittaa kurssi kokonaisuudessaan uudestaan. O-merkintä vaihdetaan seuraavan kahden jakson aikana joko suoritusmerkinnäksi (4-10, S) tai K-merkinnäksi (keskeytynyt).

Kurssisuoritus, joka on keskeytynyt, merkitään K (keskeytynyt) merkinnällä. Keskeytynyt kurssi on pääsääntöisesti suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.