Valitse ao-oppilaitos
ao-Lyseo-breakdance.jpg

Kansainvälisyys näkyy Lyseon arjessa

Jyväskylän Lyseon lukio on profiloitunut kansainvälisenä lukiona. Koululla on useita yhteistyölukioita ja opiskelijoitamme lähtee vuosittain vaihto-opiskelijaksi sekä lyhyemmille, viikon tai kahden, opintomatkoille. Opiskelijavaihdolla ja opintomatkoilla edistetään Jyväskylän Lyseon lukion kansainvälistymistä osana koulun kansainvälistymissuunnitelmaa. Opiskelijaliikkuvuuden tavoitteena on lukion opetussuunnitelman mukaisesti kasvattaa opiskelijoita kansainvälisiksi EU-kansalaisiksi. Tavoitteena on motivoida opiskelijoita vieraan kielen opiskeluun ja tiivistää koulujen välistä yhteistyötä.Jyväskylän Lyseon lukio on myös Unesco-koulu. Koulussamme on mahdollista suorittaa kansainvälisten opintojen opintokokonaisuus.

Lukiolaisten kansainvälinen voidaan jakaa kolmeen osaan. Tämän mukaan jokainen lukiolainen osallistuu kansainväliseen toimintaa lukion aikana kotikansainvälisyyden kautta. Kansainvälisiin projekteihin ja muuhun kansainväliseen toimintaan osallistuu vähintään kolmasosa lukiolaisista. Kansainvälisyyskoulu-mallin huipulla on kansainvälisten opintojen kokonaisuus joko kansallisella opintolinjalla tai kansainvälisellä IB –opintolinjalla, jossa opiskelu tapahtuu englannin kielellä.

Koulussamme kansainvälisyys näkyy päivittäin erilaisten projektien ja eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden myötä. Joka vuosi koulumme vastaanottaa myös vaihto-opiskelijoita eri maista ja toteuttaa vaihtoja lähinnä eurooppalaisten koulujen kanssa. Varsinkin valinnaisten kielten opiskelijoilla on mahdollisuus päästä mukaan opintomatkoille ja projekteihin kyseiseen maahan. Jokainen ranskan, saksan tai espanjan opiskelija voi halutessaan osallistua lukioaikanaan em. maahan järjestettävään matkaan, johon yleensä saadaan taloudellisilta tukea eri organisaatioilta.

Yhteistyökoulut ulkomailla

Burkina Faso 

Jyväskylän Lyseon lukiolla on vuodesta 2003 ollut kumppanuuskoulu Burkina Fason pääkaupungissa Ouagadougoussa. Wend Manegda on katolinen yksityiskoulu, jossa on n. 1 000 (oppilasta 11 - 21-vuotiaita). Vaikka koulu on katolinen, oppilaita on kaikista uskontokunnista. Yhteistyön tavoitteet liittyvät kansainvälisyyden lisäksi oman kansallisen identiteetin tutkimiseen, taide- ja mediakasvatukseen, ympäristökasvatukseen sekä yrittäjyyskasvatukseen.

Espanja

Jyväskylän Lyseon lukio aloitti vuonna 2012 yhteistyön Espanjan Sevillassa sijaitsevan I.E.S. V Centerio -koulun kanssa. Vuosittain järjestetään vastavuoroinen viikon mittainen opiskelijavaihto, jossa sevillalaiset vierailevat Jyväskylässä helmikuussa ja jyväskyläläiset Sevillassa huhti-toukokuussa. Vaihtoon osallistuu kullakin kerralla noin 20 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Opiskelijat majoittuvat vaihdon aikana isäntäperheissä.

Jyväskylän Lyseon lukio on vuodesta 2005 tehnyt yhteistyötä valladolidilaisen koulun I.E.S. Condesa Eylo Alfonson kanssa. Valladolid on Kastilia ja Leónin itsehallintoalueen pääkaupunki, ja se sijaitsee noin tunnin junamatkan päässä Madridista luoteeseen. Viimeisimmät projektit kyseisen yhteistyökoulun kanssa ajoittuvat lukuvuoteen 2013–2014. Syksyllä 2013 matkustimme 16 opiskelijan voimin Valladolidiin, ja keväällä 2014 saimme olla vastaanottamassa jo hiukan tutuksi tulleita vieraita. Perinteisesti matkalaiset majoittuvat paikallisten opiskelijoiden kotona, ja yhteiseen ohjelmaan kuuluu mm. oppitunteja, tutustumista matkakohteeseen ja muita mukavia aktiviteetteja.

Ranska

Lyseon lukiolla on ollut yhteistyössä ranskalaisten lukioiden kanssa vuodesta 1997 lähtien. Koululla on ollut kahdenvälisiä Comenius-projekteja ja opiskelijavaihtoja itäranskalaisen ( Lycée Louis Lapicque Epinal) ), grenoblelaisen (Lycée Pierre Béghin, Moirans) ja bretagnelaisen (Lycée Charles de Gaulle, Vannes) lukion kanssa ja aiheina ovat olleet metsä, kierrätys, vesi, historia. Viime vuosina on ollut myös Comenius yksilöllistä opiskelijavaihtoa eli opiskelija on päässyt EU:n tuella 3kk -9 kk ranskalaiseen yhteistyökouluun ja sieltä on tullut vastaavasti opiskelija Lyseon lukioon.

Saksa

Jyväskylän Lyseon lukiolla on saksalainen ystävyyskoulu Neues Gymnasium Bochum Ruhrin alueella Bochumissa. Oppilasvaihto koulun kanssa alkoi 1997. Kyseessä on vuosittainen kahdenvälinen lyhyt opiskelijavaihto ystävyyskoulujen välillä, joka toteutetaan keväällä ja kesällä; vaihtojaksot ovat 2-3 viikon pituisia. Vaihtoon lähtevät lukiolaiset saavat osallistumisestaan kurssin. Osana kahdenvälistä vaihtoa saamme joka vuosi pari viikkoa kestävän vastavierailun Bochumista, jolloin saksalaisnuoret majoittuvat Jyväskylässä matkaan lähtevien nuorten perheissä. Lisäksi he tuovat väriä lyseolaisten koulunkäyntiin osallistumalla koulun arkeen. Toinen kimmoke saksalaisten matkalle on ollut päästä nauttimaan kunnon talvesta, joten vierailu Suomessa on yleensä tammi- tai helmikuussa. Lyseolaisten vierailu on kesäkuussa lukuvuoden jälkeen, ja he majoittuvat Saksassa isäntäperheissä. Tämä mahdollistaa kulttuurin syväoppimisen ja saksan kielen harjoittamisen autenttisessa kieliympäristössä jakaen arkea paikallisten kanssa – kielenoppimista parhaimmillaan!

Toinen saksalainen ystävyyskoulumme on Andreas-Schneider Schule, joka sijaitsee Heilbronnissa Etelä-Saksassa. Ystävyyskoulutoiminta on alkanut vuonna 2010, ja sen keskeisin toimintamuoto on vastavuoroinen opiskelijavaihto: saksalaiset vierailevat Jyväskylässä toukokuussa ja suomalaiset Heilbronnissa lokakuussa. Opiskelijat majoittuvat kohdepaikkakunnilla isäntäperheissä. Yhteistyökielenä on englanti, ja yhdessä tehtävien englanninkielisten projektien tekemiseen osallistuu kullakin vierailukerralla noin sata opiskelijaa.

Opintomatka englanninkieliseen maahan

Lyseon lukiossa on järjestetty opintomatka toisen vuosikurssin opiskelijoille johonkin englanninkieliseen maahan. Kohteina ovat olleet muun muassa Lontoo, Edinburgh, Cambridge ja Dublin. Kohteessa vietetään neljä päivää. Opiskelijat saavat osallistumisestaan opintomatkalle kurssisuorituksen.

Opintomatka Tukholmaan

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille mahdollisuus vierailla Tukholmassa. Perillä vietetään 3-4 päivää. Opintomatkan ohjelmaan kuuluu koulu- tai yliopistovierailu. Opiskelijat saavat osallistumisestaan opintomatkalle kurssisuorituksen.

Kansainvälisyyshankkeita

Nordplus Junior –hanke: Nordic Education for a Sustainable Working Market

Hanke kartoittaa ja etsii yhtenäisiä tapoja yhdistää sekä lisätä tietoa siitä, miten nykyinen ja tulevat työmarkkinat otetaan huomioon opetuksessa neljässä Skandinavian maassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Islanti). Valmistaako toisen asteen koulutus opiskelijat kestävällä tavalla tulevaisuuden työelämään? Ottaako opetus huomioon alueelliset, ekologiset ja elinkeinoelämän rakenteessa tapahtuvat muutokset sekä niiden edellyttämät vaatimukset opetussuunnitelmassa? Eri kumppanit käsittelevät edellä mainittuja teemoja omista lähtökohdistaan, esimerkiksi Lyseon lukion painopisteenä on yrittäjyys työelämälähtöisyyden kehittäjänä. Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat saavat kurssisuorituksen. 

OPH:n osarahoittama EntreNet – kansainvälisesti painottuvat yrittäjyysopinnot ja työelämäjaksot ulkomailla

Hankkeen tavoitteena on Lyseon lukion ja Jyväskylän lukioverkoston yrittäjyysopintojen vahvistaminen hyödyntämällä sekä monipuolistamalla kyseisiä opintoja kansainvälisessä yhteistyössä ja toimintaympäristössä. Opiskelijat työskentelevät kaksi viikkoa työelämälähtöisesti ulkomaisissa yrityksissä, yrittäjyyttä edistävissä organisaatioissa ja oppilaitoksissa. Yhteistyökumppanit ovat Espanjasta, Turkista, Venäjältä ja Kiinasta. Opiskelijat saavat työharjoittelujaksolta kurssisuorituksen.

Erasmus+ KA1 – hanke / Seppä-In-Service - opettajien täydennyskoulutus kansainvälisessä toimintaympäristössä

Seppä in Service -hanke toteutetaan henkilöstön 1-2 viikon koulutuksina, opetuksen seuraamisena ja opetuksena ulkomailla. Hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Vastaanottavat ja välittävät yhteistyökumppanit ovat Turkista, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Kyprokselta ja Saksasta.

Ikkuna kotikansainvälisyyteen

Ikkuna kotikansainvälisyyteen, Internationalism på nära håll, on OPH:n hanke, jossa tehdään laajaa yhteistyötä ruotsinkielisen Vasa Övningskolanin kanssa. Hankkeen keskeisenä tehtävänä on pyrkiä poistamaan esteitä ruotsin ja suomen kielen käytössä sekä luomaan opiskelijoille ja opettajille aito ja luonteva yhteys toisen kotimaisen kielen puhujiin. Mukana hankkeessa ovat molempien koulujen IB-koulut, joten hankkeen kolmas kieli on englanti.

Vaihto-opiskelijaksi?

Jos haluat lähteä lukio-opintojesi aikana vaihto-opiskelijaksi, vaihtoehtoja on monia. Lyseosta lähdetään vuosittain opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa. Vaihtoon voi lähteä joko EU:n, rotareiden tai kaupallisten järjestöjen (kuten AFS, Explorius, EF) kautta.