Valitse ao-oppilaitos
ao-harju-kukkaseinä.jpg

IB-lukio on kansainvälinen vaihtoehto

Jyväskylän Lyseon lukiossa toimii kansainvälinen International Baccalaureate (IB) Diploma Programme –linja, jonka päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto (International Baccalaureate Diploma). IB-tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden sekä suomalaisiin että ulkomaisiin yliopistoihin. Tutkinto on tarkoitettu 16 - 19 -vuotiaille nuorille. IB –tutkinnon järjestämisestä huolehtii kansainvälinen, riippumaton International Baccalaureate Organization (IBO). IB-kouluja on yli 140 maassa.

Opinnot poikkeavat kansallisesta opetussuunnitelmasta oppiaineiden lukumäärän suhteen, siten opiskelijan on mahdollista opiskella valitsemiaan oppiaineita syvällisemmin ja laajemmin.

IB –opinto-ohjelma on kaksivuotinen ja sitä edeltää valmistava vuosi (Pre-DP), jonka aikana opiskellaan pääsääntöisesti kansallisen opintosuunnitelman mukaisesti. Valmistavan vuoden tarkoitus on vahvistaa englanninkielen taitoa ja perehdyttää opiskelija IB -vuosina käytettäviin työskentelymenetelmiin sekä harjaannuttaa opiskelija omatoimiseen opiskeluun.

IB-lukiossa opiskelu on tutkimista, analysoimista, keskustelua ja kokeilemista. Opiskelussa on tieteellinen tutkimusote ja opinnoissa tehdään paljon kokeellisia töitä.

Hakeminen ja valinta

Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen ja koulun järjestämän valintakokeen perusteella.

Kirjalliset kokeet perustuvat peruskoulun tietoihin. Hakijoille, jotka hakevat 1. sijalla IB -opintoihin, lähetetään kutsu valintakokeeseen postitse. Muilla sijoilla hakeneet voivat myös osallistua valintakokeeseen. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille samanaikaisesti muiden lukiovalintojen kanssa.

Lisätietoja: Jyväskylän Lyseon lukion IB-koordinaattorilta tai apulaiskoordinaattorilta