Valitse ao-oppilaitos
ao-lyseo_opiskelijat.jpg

Jyväskylän Lyseon lukio – tulevaisuuden tekijöille

LyseonLogo-sininen.jpg

Jyväskylän Lyseon lukio on ensimmäinen suomenkielinen lukio. Sillä on 150-vuotinen historia, mutta opiskelupaikkana Lyseo elää vahvasti nykyajassa. Koulu sijaitsee Jyväskylän keskustassa Harjulla. Täysin uudistettujen tilojen nykyaikaiset oppimisympäristöt ja uusi opetusteknologia mahdollistavat uusimmat pedagogiset ratkaisut. Jyväskylän Lyseon lukio panostaa kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, yhteistyöhön ja yksilöllisyyteen. 

Lyseo on yksi kansainvälisyyskasvatukseen sitoutuneista virallisista Unesco-kouluista ja tiiviissä yhteistyössä eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien koulujen kanssa. Kansainvälisyydestä kiinnostuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyysprojekteihin ja osallistua muuten koulun erilaisiin kansainvälisyystapahtumiin. Jyväskylän Lyseon lukiossa toimii myös kansainvälinen IB World School, International Baccalaureate (IB) -lukio, jonka päätteeksi suoritetaan maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu kansainvälinen ylioppilastutkinto. 

Lyseossa opiskelijoilla on myös mahdollisuus kehittää työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan osallistumalla yrittäjyysopintoihin, joissa korostetaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta sekä yrittäjämäistä toimintaa ja ajattelutapaa. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden oppia projektien suunnittelun ja toteuttamisen, opiskelijayrityksen perustamisen, tiimityöskentelyn sekä eri toimijoiden kanssa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävän yhteistyön kautta jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä tarpeellisia taitoja. 

Yhteistyö tulee yrittäjyysopintojen lisäksi konkreettisesti esille myös tiimiopinnoissa. Useamman vuoden kokeilun ja kehittämisen jälkeen Lyseossa käynnistyi syksyllä 2016 TeamED-tiimipolku. Tiimipolun opiskelijat opiskelevat suuren osan kursseistaan muutaman opiskelijan tiimeissä, ja myös eri aineiden opettajat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Tiimipolulla korostuvat vuorovaikutus- ja työelämätaitojen oppiminen, oppiaineiden välinen integraatio ja kansainvälisyys.

Lyseon ilmaisutaidon projekteihin osallistuu vuosittain noin sata opiskelijaa. Huoneteatterin tiloihin kokoontuvat käsikirjoittajat, näyttelijät, muusikot, lavastajat ja tekniikasta vastaavat luomaan Lyseon jokavuotista näytelmäprojektia.

Lyseolaisuus rakentuu yhteenkuuluvuudesta, erilaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Suuren koulun arjessa keskiössä ovat erilaiset opiskelijat, ja jokaisella on Lyseossa paikkansa. Lyseossa opiskelijoilla on myös tärkeä rooli lukuvuoden suunnittelussa. Erilaiset opiskelijakunnan järjestämät tempaukset ja tapahtumat ovat tärkeä osa lyseolaisuutta!

    Jyväskylän lukiokoulutus / Jyväskylän Lyseon lukio Tulosta sivu