Valitse ao-oppilaitos

060-ao-lyseo.jpg

Jyväskylän Lyseon lukio - tulevaisuuden tekijöille

LyseonLogo-sininen.jpg

Jyväskylän Lyseon lukio on ensimmäinen suomenkielinen lukio. Sillä on yli 150-vuotinen historia, mutta opiskelupaikkana Lyseo elää vahvasti nykyajassa. Koulu sijaitsee Jyväskylän keskustassa Harjulla. Täysin uudistettujen tilojen nykyaikaiset oppimisympäristöt ja uusi opetusteknologia mahdollistavat uusimmat pedagogiset ratkaisut. Jyväskylän Lyseon lukio panostaa kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, yhteistyöhön ja yksilöllisyyteen. 

Lyseo on yksi kansainvälisyyskasvatukseen sitoutuneista virallisista Unesco-kouluista ja tiiviissä yhteistyössä eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien koulujen kanssa. Kansainvälisyydestä kiinnostuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyysprojekteihin ja osallistua muuten koulun erilaisiin kansainvälisyystapahtumiin. Jyväskylän Lyseon lukiossa toimii myös kansainvälinen IB World School, International Baccalaureate (IB) -lukio, jonka päätteeksi suoritetaan maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu kansainvälinen ylioppilastutkinto. 

Lyseossa opiskelijoilla on myös mahdollisuus kehittää työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan osallistumalla yrittäjyysopintoihin, joissa korostetaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta sekä yrittäjämäistä toimintaa ja ajattelutapaa. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden oppia projektien suunnittelun ja toteuttamisen, opiskelijayrityksen perustamisen, tiimityöskentelyn sekä eri toimijoiden kanssa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävän yhteistyön kautta jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä tarpeellisia taitoja. 

Yhteistyö tulee yrittäjyysopintojen lisäksi konkreettisesti esille myös tiimiopinnoissa. Useamman vuoden kokeilun ja kehittämisen jälkeen Lyseossa käynnistyi syksyllä 2016 TeamED-tiimipolku. Tiimipolun opiskelijat opiskelevat suuren osan kursseistaan muutaman opiskelijan tiimeissä, ja myös eri aineiden opettajat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Tiimipolulla korostuvat vuorovaikutus- ja työelämätaitojen oppiminen, oppiaineiden välinen integraatio ja kansainvälisyys.

Lyseon ilmaisutaidon projekteihin osallistuu vuosittain noin sata opiskelijaa. Huoneteatterin tiloihin kokoontuvat käsikirjoittajat, näyttelijät, muusikot, lavastajat ja tekniikasta vastaavat luomaan Lyseon jokavuotista näytelmäprojektia.

Lyseolaisuus rakentuu yhteenkuuluvuudesta, erilaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Suuren koulun arjessa keskiössä ovat erilaiset opiskelijat, ja jokaisella on Lyseossa paikkansa. Lyseossa opiskelijoilla on myös tärkeä rooli lukuvuoden suunnittelussa. Erilaiset opiskelijakunnan järjestämät tempaukset ja tapahtumat ovat tärkeä osa lyseolaisuutta!

Ylioppilasjuhla pe 2.12. klo 13
  • Viitaniementie 1 B (B-sali eli ns. kauppiksen sali)
  • pysäköinti viereisellä parkkipaikalla klo 11 jälkeen maksutonta
  • Vieraita saliin mahtuu 4-5 ylioppilasta kohden

  ​

klo 11.15 yhteiskuva B232 

 

klo 11.45 harjoitukset, B-sali

  • Järjestäytyminen yo-lakin kanssa aakkosjärjestykseen (muistakaa merkitä oma nimenne lakin sisäreunaan)
  • Ylioppilaiden ulkovaatteet ja laukut voi halutessaan viedä pukuhuoneisiin tai aulan naulakoihin
  • Kirjoittakaa nimenne listaan harjoituksissa, mikäli kuvaa siitä, kun haette lakkinne ei saa julkaista koulun Gmail-tilillä.

 

klo 12.45 Vieraat päästetään saliin

 

klo 13.00 Juhla

 

Tervetuloa!

 

Jyväskylän lukiokoulutus / Jyväskylän Lyseon lukio Tulosta sivu