Valitse ao-oppilaitos

032-ao-schildt.jpg

Kuinka lukioon valitaan?

Opiskelijat valitaan hakemaansa lukion toimipisteeseen paremmuusjärjestyksessä päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keskiarvoon lasketaan äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka,fysiikka, kemia, biologia ja maantieto sekä terveystieto. Valinnassa otetaan huomioon mahdollisen lisäopetuksen paremmat arvosanat.

Hakija pääsee ykkösvaihtoehdoksi valittuun lukioon, mikäli hänen keskiarvonsa tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2–5 otetaan tämän jälkeen automaattisesti huomioon valintajärjestelmässä. Siksi on tärkeää, että kaikki viisi vaihtoehtoa merkitään yhteishakulomakkeeseen. Eri koulujen alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien määrästä riippuen.

Mikäli opiskelija ei tule valituksi haluamaansa lukioon tai hän muuttaa kesällä Jyväskylään, voi hän kysyä vapaita opiskelijapaikkoja suoraan lukioista.

Erityislukioiden mahdollinen karsinta suoritetaan koulun itsensä laatimien kriteereiden perusteella.

Jyväskylän lukiokoulutus / Hakeminen / Valinta ja valintaperusteet Tulosta sivu