Jyväskylän liikenneopettajaopisto_Koulutus.jpg

Opiskele liikenneopettajaksi nuorten aikuisten osaamisohjelmassa

Jos olet 21–29-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus hakeutua liikenneopettajan erikoisammattitutkinto -koulutukseen ja hankkia ammatillinen pätevyys. Jyväskylän liikenneopettajaopisto on mukana nuorten aikuisten osaamisohjelmassa, mihin voit ilmoittautua hakijaksi ilman toisen asteen tutkintoa. 

Muut hakuehdot ovat:

HUOM! Hakukelpoisuusehtoja päivitetty ajokorttivaatimuksen osalta 1.1.2014 alkaen. 

  • Hakijan tulee olla koulutuksen alkaessa vähintään 21, mutta enintään 29-vuotias.
  • Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta.
  • Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin (raskasliikenne) terveysvaatimukset.
  • Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla.
  • Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi (SORA-lainsäädäntö).

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana liikenneopettajaksi, jos: 

  1. Hakija on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa.
  2. Hakija on viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai hän on ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella.
  3. Hakija on viimeksi kuluneen viiden vuodenaikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hakijan olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.

Koulutuksen kulut

Tutkintomaksu 58 € sekä oppikirjahankintoja. Ei koulutuksen omavastuuosuutta.

Haku

Haku koulutukseen seuraavan kerran keväällä 2016.