Jyväskylän liikenneopettajaopisto_Koulutus.jpg

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tavoite ja laajuus

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet toimia liikenneopettajana ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja valinnaisista opinnoista riippuen myös ammattiliikenteen kuljettajakoulutuksessa sekä kuljettajatutkinnon vastaanottamiseen ja autokouluyrittäjyyteen liittyvissä tehtävissä.

Koulutus on päiväkoulutusta ja kokopäiväistä opiskelua. Koulutusta ei voi suorittaa oman työn ohella. Lähijaksot toteutetaan Jyväskylässä. Työssäoppiminen ja opetusharjoittelu suoritetaan opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa ympäri Suomea.

Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lähikoulutuspäivien määrä Jyväskylässä on noin 80. 

Opiskelun eteneminen

Opiskelun alusta ensimmäiset noin viisi kuukautta opiskellaan teoriaopintoja Jyväskylässä ja noin viikko kuukaudesta ollaan työssä oppimassa työssä oppimispaikassa. Tuottavaa työtä opiskelija ei pysty tuona aikana tekemään harjoittelupaikkana toimivassa autokoulussa, vaan keskittyy seuraamaan opetusta.

Ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa Autokoulutoimintojen hoitaminen suoritetaan, kun opiskelusta on kulunut noin puoli vuotta. Tutkinnon osan hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa opetusharjoitteluluvan, jonka avulla opiskelija ensin ohjatusti ja myöhemmin itsenäisesti pääsee opettamaan autokoulun oppilaita ja tekemään opetustyötä. Tuolloin opinnot muuttuvat työssäoppimispainotteiseksi ja teorioita Jyväskylässä on muutamasta päivästä viikkoon kuukaudessa. Ensimmäisen vuoden jälkeen lähiopetusta on harvemmin.

Liikenneopettajakoulutuksen aihealueet

Perusopinnot (AM- ja B-luokkien opetus)

 • Kasvatustiede
 • Psykologia (yleinen ja liikennepsyk.)
 • Pedagogiikka (yleinen ja liikennepedag.)
 • Didaktiikka
 • Viestintä
 • Esiintymistaito
 • Liikenneturvallisuus
 • Ajoneuvotekniikka

Erikoistumisopinnoissa opiskelija voi suuntautua

 • moottoripyöräkouluttajaksi.
 • raskaiden ajokorttiluokkien kouluttajaksi.
 • kuljettajatutkintojen vastaanottajaksi.
 • ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajaksi.
 • ammattipätevyyskouluttajaksi.
 • autokoulutoimintojen johtamiseen ja yrittäjyyteen
 • ekologisen liikkumisen kouluttajaksi
 • mopokouluttajaksi.

Tutkinnon rakenne

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulivat voimaan 1.4.2014. Uusiin perusteisiin voit käydä tutustumassa opetushallituksen sivuilla.

Pakolliset tutkinnon osat ovat seuraavat:

 3.1 Autokoulutoimintojen hoitaminen
3.2 Liikenneopettajana toimiminen

Lisäksi on suoritettava kaksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

3.3 Moottoripyöräopettajana toimiminen
3.4 Kuorma- tai linja-auton kuljettajien opetuksen toteuttaminen
3.5 Ajokokeen vastaanottajana toimiminen
3.6 Ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävät
3.7 Kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen
3.8 Opetustoiminnan johtaminen ja yrittäjyys
3.9 Ympäristöystävällisen ja taloudellisen liikkumisen asiantuntijana toimiminen
3.10 Nuorten liikennekasvatuksen ja AM120:n opettajana toimiminen
3.11 Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Hakulinkki ja -aika sekä opiskelijavalinnat

Seuraava koulutus järjestetään 10.9.2018–29.8.2020. Koulutukseen haetaan koulutushaun kautta, joka ohjaa hakijan Wilma-järjestelmäämme täyttämään hakemusta. Hakuaika on 1.12.2017–11.3.2018. Kaikki hakemukset käydään läpi hakuajan päätyttyä ja suoritetaan esivalinnat.

Esivalintojen järjestetään valituille valintakokeet, joiden perusteella tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta riippuu valittavista tutkinnonosista. Alla olevasta taulukosta näkyy hinnoittelun rakenne. Koulutusmaksu useammassa erässä opintojen edetessä.

Vaihtoehto 1

Liikenneopettajaopisto_hinta1.jpg

Vaihtoehto 2

Liikenneopettajaopisto_hinta2.jpg

Vaihtoehto 3

Liikenneopettajaopisto_hinta3.jpg

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Jorma Perälä
Asiakkuuspäällikkö Antti Honkonen
Opettajankouluttaja Timo Hanhimaki
Opettajankouluttaja, tutkintovastaava Kai Luhtala
Opettajankouluttaja Jussi Mäntylä
Opettajankouluttaja Eero Hintikka

Alkavat koulutukset ja hakeminen koulutukseen

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto, Jyväskylä, haku 1.12.2017–11.3.2018

Tutkinnon päivittäminen, jatkuva haku, Jyväskylä. Lue lisää.

Koulutustarjonta / Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto Tulosta sivu