Jyväskylän liikenneopettajaopisto_Hakukelpoisuus.jpg

Hakukelpoisuus

HUOM! Hakukelpoisuusehtoja päivitetty ajokorttivaatimuksen osalta 1.1.2014 alkaen.

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

 • Hakija on täyttänyt koulutuksen alkaessa vähintään 21 vuotta ja täyttää koulutuksen aikana 23 vuotta.
 • Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta.
 • Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin (raskasliikenne) terveysvaatimukset.
 • Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla.
 • Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi.

 

Jyväskylän liikenneopettajaopisto on mukana nuorten aikuisten yhteiskuntatakuussa. Yhteiskuntatakuu on tarkoitettu 20-29-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka ovat vailla ammatillista tai ylioppilastutkintoa. Täten hakukelpoisia ovat myös ko. ikäryhmän henkilöt, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto, ja jotka muuten täyttävät liikenneopettajakoulutuksen kelpoisuusehdot. Nuorisotakuu kohdentuu vuosille 2013-2016.

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana liikenneopettajaksi jos:

 1. Hakija on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa.
 2. Hakija on viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai hän on ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella.
 3. Hakija on viimeksi kuluneen viiden vuodenaikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hakijan olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.

 

Hakukelpoisuuden toteamiseksi hakijoilta edellytetään lääkärin todistusta (Ryhmä 2) ja Trafin ajokorttiotetta (F109) sekä ajonäytteen (B-luokan ajoneuvolla) antamista ennen lopullista valintaa.

  Opetustoiminnasta vastaavan johtajan opinnot

  Ajokorttilain 386/2011, 78§ mukaan:

  • Hakijalla on voimassa oleva liikenneopettajalupa.
  • Hakijaa ei liikennerikoksiin tai muihin rikoksiin syyllistymisen perusteella katsota sopimattomaksi toimimaan tehtävässä.
  • Hakijan toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

   

  Opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa ei pidetä tehtäväänsä sopivana, jos:

  • Hakija on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, liikenteen vaarantamiseen tai osoittanut vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta.
  • Hakija on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana määrätty ajokieltoon toistuvista liikennerikoksista.
  • Hakija on tuomittu sakkorangaistukseen vähintään kolmesti viimeksi kuluneen vuoden aikana liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, ympäristönsuojeluta tai muiden ammatillista vastuuta koskevien säännösten rikkomisesta ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

  Lisätietoja
  Koulutuspäällikkö Jorma Perälä
  Liitteet
  Hakukelpoisuus Tulosta sivu