Jyväskylän liikenneopettajaopisto_Hakukelpoisuus.jpg

Hakukelpoisuus liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon

 • Hakija on täyttänyt koulutuksen alkaessa vähintään 21 vuotta ja täyttää koulutuksen aikana 23 vuotta.
 • Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta.
 • Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin (raskasliikenne) terveysvaatimukset.
 • Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla.
 • Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi.

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana liikenneopettajaksi jos:

 1. Hakija on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa.
 2. Hakija on viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai hän on ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella.
 3. Hakija on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hakijan olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.

 

Hakukelpoisuuden toteamiseksi hakijoilta edellytetään lääkärin todistusta (Ryhmä II) ja Trafin ajokorttiotetta sekä ajonäytteen (B-luokan ajoneuvolla) antamista ennen lopullista valintaa.

  Lisätietoja
  Koulutuspäällikkö Jorma Perälä
  Liitteet
  Hakukelpoisuus Tulosta sivu