Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_yrittäjyys.jpg

Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työnteko ovat Keski-Suomen tulevaisuuden menestymisen avaintekijät. Yritteliäässä maakunnassa yrittäjyysaktiivisuus on korkeaa, ihmisten osaaminen sekä innovatiivisuus huipputasoa ja kansalaiset aktiivisia. Yrittäjyyskasvatuksella on maakunnassa varsin pitkät perinteet ja sitä on tehty laaja-alaisen toimijaverkoston voimin, johon kuuluvat keskeisimmät kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, kolmas sektori sekä yritykset.

Suomessa työ yrittäjyyskasvatuksen parissa alkoi kehittyä 1990-luvun puolessa välissä ja maakunnassa työtä on tehty alusta lähtien. Keski-Suomen oppilaitosten ja elinkeinoelämän tiiviin yhteistyön tuloksena syntyi palkittuY4 (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä) ideologia. Vuonna 2002 käynnistyneen Y4-prosessin tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä menestyvä maailman yrittäjäystävällisin maakunta ja vuonna 2007 tavoitteen tukemiseksi julkaistiin maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma.

Tavoitteet ja suuntaviivat kehittämisohjelmasta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on koordinoinut kehittämisohjelman päivittämistä yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt Keski-Suomi kasvuun yhdessä yrittäen - Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011-2015 sekä ohjelmaa täydentävä erillinen Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta.

Kehittämisohjelma sisältää tavoitteet ja suuntaviivat maakunnalliselle yrittäjyyskasvatukselle vuosille 2011-2015. Kehittämisohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti eri koulutusasteiden opetushenkilöstö sekä päätöksentekijät. Maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi sekä kehittämisohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia ja toimeenpanoa varten on perustettu maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisryhmä. Ryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa ja siihen kutsutaan keskisuomalaisia koulutustoimijoita ja asiantuntijoita, jotka toimivat Keski-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen Ehjän Polun muodostamiseksi. Kehittämisryhmä toimii myös Keski-Suomen YES-keskuksen YES-tiiminä.

Ehjä Polku syntyy useista osaamisalueista

Verkoston yhteistyöstä on syntynyt Keski-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku, joka kuvaa keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuskentän monipuolista ja ehjää kokonaisuutta, joka toimii jatkumona koulutusasteelta toiselle. Samalla ehjä polku kuvaa yksilön moninaisia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa yritteliääksi työntekijäksi tai yrittäjäksi.

Polku koostuu kumuloituvista osaamisalueista, joiden kehittymistä tukevat virallisen koulutuksen lisäksi mm. kodin kasvatustyö, harrastukset, työpajat, varuskunnat ja myöhemmissä vaiheissa yrityshautomot ja -verkostot. Yksilön polkua vauhdittavat oikeanlainen ohjaus ja kannustus. Yrittäjäyhteistyö ja tekemällä oppiminen ovat yrittäjyyskasvatuksen keskiössä. Ehjään polkuun pääsee joustavasti mukaan polun kaikissa vaiheissa. Yritteliäät opettajat vievät polkua eteenpäin seuraaville sukupolville.

Keski-Suomessa yrittäjyyskasvatustyötä koordinoi Keski-Suomen YES-keskus, joka toimii maakunnallisena yrittäjyyskasvatuksen resurssikeskuksena tarjoten mm. opinto-ohjelmia, malleja, menetelmiä, koulutuksia ja verkoston kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille opettajille aina esiopetuksesta korkea-asteelle saakka. Keski-Suomen YES-keskus toimii myös maakunnallisena NY (Nuori Yrittäjyys) aluetoimistona.