Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_yrittäjyys.jpg

Jyväskylän lukiokoulutus

Yrittäjyysopinnot lukiossa tarjoavat mahdollisuuden oppia projektien tekemisen kautta työnantajien arvostamia taitoja, kuten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, ihmissuhdetaitoja, kokonaisuuden hallintaa, yrittäjämäistä asennetta, viestintätaitoja, joustavuutta, johtamistaitoja, itsenäistä ajattelua, yhteistyötaitoja, riskinottokykyä, intohimoa uuden oppimiseen.

Yrittäjyyteen opitaan tekemällä, kokeilemalla ja vuorovaikutuksessa niin ammattilaisten kuin oman vertaisryhmän kanssa. Projektien haasteita kasvatetaan samassa suhteessa osaamisen kehittymisen kanssa. Oppimisen motivaatio syntyy nuorten itsensä ideoimien projektien kautta. Opettajan rooli on enemmän valmentava eli yksilön, tiimin sekä projektin prosesseja oikeilla kysymyksillä edistävä ohjaaja.

Yrittäjyysopintoja toteutetaan 9 kurssin laajuisena opintokokonaisuutena NY Vuosi Yrittäjänä -opinto-ohjelman pohjalta.


Yrittäjyysvalmentajat:

Heidi Räihä
Risto Sarvilinna 

Yhteystiedot

Jari Kinnula, kehittämispäällikkö, Jyväskylän lukiokoulutus