Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_yrittäjyys.jpg

Jyväskylän oppisopimuskeskus

Oppisopimuskoulutus kasvattaa uusia ammattilaisia työelämään. Se on joustava, käytännönläheinen ja yksilöllinen tapa osaamisen kehittämiseen. Jyväskylän oppisopimuskeskus tarjoaa yrittäjille suunnattuja koulutuksia liittyen johtamiseen, yrittäjyyteen ja tuotekehitykseen.

Yrittäjien oppisopimuskoulutus on ollut oppisopimuskeskuksen yhtenä kehittämisen painopistealueena ja vuoden 2013 aikana on mallinnettu koulutuspolku, jossa toimintaansa vasta aloittaneet yrittäjät ovat voineet osallistua lyhytkestoiseen yrittäjävalmennukseen. Vuoden aikana järjestettyyn kolmeen valmennusryhmään on osallistunut yhteensä 42 yrittäjää. Yrittäjän ammattitutkinnossa on ollut 46 ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa 34 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksessa oli vuoden aikana yhteensä 186 yrittäjää.

Yrittäjän oppisopimuksissa mentorit toimivat yrittäjän ohjaajana ja sparraajana sekä osallistuvat opintojen edistymisen arviointiin koko koulutuksen ajan. Keski-Suomessa on perustettu mentoripankki, jossa on 13 jäsentä. Toimintaa on kehitetty mm. osallistumalla valtakunnalliseen mentoripankkihankkeeseen, jonka aikana on luotu valtakunnallisesti yhteneväisiä käytänteitä, työkaluja ja materiaalia mentorivalmennukseen. Hyvä diili-mentoripankki


Yhteystiedot
Susanne Forsberg, koulutustarkastaja