Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_yrittäjyys.jpg

Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän ammattiopistossa yrittäjyysopintoihin liittyvää kehittämistyötä koordinoi Yhteiset opinnot –yksikkö. Taitola osuuskunnan toiminnasta vastaa Kauppa ja palvelut –yksikkö. Ammattiopistossa toimii kuusi yrittäjyyskoordinaattoria. Yrittäjyyskoordinaattoreiden tehtäviin kuuluu yrittäjyyttä tukevien opetusmenetelmien käyttöönotto ja levittäminen ammattiopiston sisällä sekä NY (Nuori Yrittäjyys) -toiminnan sekä koko yrittäjyyskoulukonseptin kehittäminen ja markkinointi. Lisäksi yrittäjyysopintojen käytännön toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat eri koulutusaloilla toimivat NY-valmentajat, joita Jyväskylän ammattiopistossa on n. 50.

Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste

Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste on yrittäjyyskasvatuksen malli, joka kattaa kaikki Jyväskylän ammattiopiston yrittäjyysopinnot. Se on innovatiivinen oppimisympäristö, joka toimii yrittäjyyden oppimispaikkana. Yrittäjyysopintoja kuvataan autourheiluteemalla: Opiskelija voi edetä oman yksilöllisen opinpolun, omien valintojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti varikolta lämmittelyajojen kautta aina ajoihin ja ruutulipulle asti. Yrittäjyyskoulussa kaikki opiskelijat suorittavat vähintään 5 ov kaikille pakollisia yrittäjyysopintoja ja voivat halutessaan valita yrittäjyysopintoja aina 39 opintoviikkoon saakka. Opiskelijoilla on yrittäjyysopinnoissa tukenaan sekä oppilaitoksen opettajat, yrittäjyyskoordinaattorit ja neuvonantajat että yrityskummit työelämästä.

Varikko-vaihe kuuluu kaikkiin opintoihin ja se luo osaltaan pohjaa yrittäjyyskasvatukselle vahvistaen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opiskelija pääsee kohtaamaan asiakkaita ja pohtimaan, millaista työelämä ja yrittäjyys hänen ammattialallaan on. Menetelminä käytetään mm. tiimi- ja projektioppimista, leirejä, asiakaspalvelua ja työssäoppimista. Opiskelija voi myös osallistua NY 24h-leiriin, joka rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. Lisätietoja NY 24h-leiristä yrittäjyyskoordinaattori Jussi Julinilta.

Lämmittelyajot-vaiheessa yrittäjyyttä opitaan NY (Nuori Yrittäjyys) Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelmassa, jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjyystaitoja ja tarjota positiivisia kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta sekä yrittäjyydestä ”hyvässä tiimissä”. Myös työssäoppimisjakso on mahdollista suorittaa NY-yrityksessä.

Yrittäjyyskoulun Ajot- ja Ruutulippu-vaiheissa opiskelija voi liittyä Taitola-osuuskuntaan. Osuuskunta toimii esihautomotyyppisenä toiminta- ja oppimisympäristönä ja opiskelijan on mahdollista osallistua osuuskuntavalmennukseen, jossa hän saa tukea yritystoimintansa kehittämiseen. Ajot-vaiheessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson ja näytön osuuskuntayrittäjänä omassa tai toisen yrityksessä. Taitola-osuuskunnassa opiskelija voi myös työllistää itsensä oppilaitoksen loma-aikoina kuten kesäksi.

Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen opintojen päättyessä, ns. Ruutulippu-nivelvaiheessa, tuetaan valmistuvia nuoria yrittäjyystoiminnan käynnistämisessä. Nuori voi halutessaan jäädä yrittäjäksi osuuskuntaan kahdeksi vuodeksi opintojensa päättymisen jälkeen ja osuuskunnan jäsenenä hyödyntää ammattiopiston tiloja ja palveluja.

Suomen Yrittäjät ovat valinneet Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen vuoden parhaaksi ammatillisen toisen asteen koulutuksen yrittäjyysopetusmenetelmäksi vuonna 2012.

Laatupalkinto 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon 2013 Jyväskylän ammattiopistolle. Vuoden 2013 laatupalkintokilpailun teemana oli yrittäjyys. Palkintolautakunta nosti esiin esimerkillisiä uusia toimintatapoja, joita Jyväskylän ammattiopistossa on kehitetty yrittäjyyden edistämiseen, nivelvaiheyhteistyöhön, opiskelijoiden tukemiseen ja hanketoiminnan tulosten käyttöönottoon. Lue lisää!

Yhteystiedot:

Rauni Gylden, Yhteiset opinnot –yksikön johtaja, yrittäjyys

Yrittäjyyskoordinaattorit:
Jussi Julin (Tekniikka ja liikenne)
Pia Kotro ja Antti-Pekka Nikula (Kauppa)
Tea Ruppa (Palvelut)
Mari Seppänen (Kulttuuri ja hyvinvointi)
Tarja Mäntynen (Käsi- ja taideteollinen)

Verkkomateriaali

Yrittäjyyskoulu Kääntopiste.jpg

laatupalkinto_nettisivuille_jpg.jpg