Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_yrittäjyys.jpg

Jämsän ammattiopisto

Jämsän ammattiopistossa yrittäjyys on tärkeä osa nuorten ja aikuisten koulutusta. Yrittäjyysopintoja voidaan suorittaa joustavasti opiskelijan henkilökohtaisen opinpolun mukaisesti. Kaikkien ammattialojen opiskelijat suorittavat yrittäjyysopintojen perusteet.

Jämsän ammattiopistossa omaehtoiselle yrittäjyydelle luodaan pohja yhteistoiminnallisella oppimisella ja tiimioppimisen eri menetelmillä. Harjoitettavat tiedot ja taidot vahvistuvat ja auttavat opiskelijaa siirtymään työelämään. Toteutustapoina käytetään tiimi- ja projektioppimista, , asiakaspalvelua, työssäoppimista ja erilaisia projekteja työelämän ja muiden koulutusalojen kanssa.

NY (Nuori Yrittäjyys) Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjyystaitoja ja tarjota positiivisia kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta ja yrittäjyydestä ”hyvässä tiimissä”.

Himos Palvelukioski on yhden luukun periaatteella toimiva monialainen oppimisympäristö. Palvelukioskissa kohtaavat oppijat ja työelämä. Palvelukioskissa toteutetaan erilaisia käytännön toimeksiantoja yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.

Osuuskunta Pegosus

Monialainen pedagoginen osuuskunta Pegosus tarjoaa mahdollisuuden oppia yrittäjyyttä käytännön työprojektien kautta. Osuuskunnassa jokainen osuuskuntalainen vahvistaa omaan ammatilliseen osaamiseen perustuvia taitoja ja toimii tavoitteellisesti, tiimioppimisen arvojen mukaisesti. Tämä pedagoginen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden edetä opinnoissaan työvaltaisesti, oman aktiivisuuden määrittelemään tahtiin.

Pegosuksen arvot rakentuvat yhdessä- ja tekemällä oppimisen ympärille, sekä osaamisen arvostamiselle. Yksi tärkeimmistä perustoimintatavoista on avoin tiedon jakaminen, joka toteutetaan monialaisesti, yhteisiä valmennustreenejä toteuttaen.

Osuuskuntaoppijoiden liiketoiminta-osaaminen kasvaa yhteisten kohtaamisten ja aitojen asiakasprojektien kautta. Niiden avulla oppijat pääsevät tiukasti kiinni ulkoisen yrittäjyyden maailmaan. Oman osaamisen vahvistaminen antaa lisää luottamusta työllistää itsensä yrittäjänä jatkossakin.

Osuuskunnassa toimivat Jämsän ammattiopiston oppijat  ja heidän tukenaan ovat valmentajat, jotka tukevat osaamisen kehittymistä ja rohkaisevat oppijoita uusiin ammatillisiin haasteisiin. Osuuskunnassa toimitaan tutkinnon suorittamisen ajan ja siihen kuuluu oleellisesti valmennukset, jolloin oppija pääsee tiukasti kiinni ulkoisen yrittäjyyden maailmaan. Jokainen osuuskuntalainen vahvistaa omaan ammatilliseen osaamiseensa perustuvia taitoja, ja taustatukena on avoin tiedon jakaminen. Pegosus Osuuskunnassa toimiminen lisää luottamusta omaan työllistymiseen jatkossa yrittäjänä.

Valmentajat: Sanna Anttila, Outi Hyytinen ja  Keijo Vehkakoski
Osuuskunta on perustettu 28.10.2013.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Ari Porki, puh. 040 341  4433

Lehtori Ulla-Maija Pajuaho, puh. 040 341 4422