Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_yrittäjyys.jpg

Tuotekehitysrahoitusta opiskelijoiden yritysideoille

Onko sinulla loistoidea uudesta tuotteesta tai palvelusta, jolle voisi olla tarvetta markkinoilla? Puuttuuko keino kääntää idea toteen? Nyt voit hakea tuotekehitysrahoitusta idean toteuttamiseksi, testaamiseksi ja myymiseksi!

Tuotekehitysrahoitus on suunnattu kaikille koulutuskuntayhtymän opiskelijoille, NY-yrityksille ja opiskelijatiimeille. Tavoitteena innostaa opiskelijoita keksimään opintojen pohjalta uusia tuotteita ja palveluja sekä kehittämään niitä liikeideoiksi. Ideana voi olla mikä tahansa uusi keksintö, jolla saattaa olla liiketoiminnallista kysyntää.

Rahoitusta voidaan käyttää tuote- ja palvelutestauksiin, demojen ja prototyyppien rakentamiseen, markkinointiselvityksiin, patentointiin tai vastaaviin. Rahoitusta voi käyttää esim. tarvikkeisiin ja materiaaleihin sekä asiantuntijapalveluihin. Rahoitusta ei voi käyttää oman työn kustannuksiin.

Haettava rahoitus on suuruudeltaan 500-1000 euroa. Toteutukseen ei tarvita omarahoitusta. Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella

Hakemukset arvioidaan kuntayhtymän yritystiimissä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Arviointi tehdään seuraavien kriteerien perusteella:

​Idean

  • uutuusarvo
  • käytännöllisyys
  • liiketoimintamahdollisuudet

 

Yritystiimi saattaa kutsua hakijan/hakijat esittelemään ideaa kokoukseensa. Yrittäjyyskoordinaattorit auttavat opiskelijoita hakemuksen täyttämisessä sekä sparraavat esityksen suunnittelussa.

Lisätietoja: Niina Helin