Valitse ao-oppilaitos
työpaikkaohjaajakoulutus-ao.jpg

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työssäoppimisjaksolla toimivat työpaikkaohjaajat ovat tärkeässä asemassa opiskelijan perehdyttämisessä työelämään ja työhön. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta sekä näyttötutkintojärjestelmässä vaadittavaa arvioijakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä työelämän ja tutkinnonjärjestäjän välillä sekä taata opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille oikeudenmukainen ammattitaidon arviointi.

Koulutusten sisältö on Opetushallituksen laatimien ohjeiden mukaista. Lisä- ja täydennyskoulutus vahvistavat ammatillisen osaamisen arviointitaitoja, joita tarvitaan työssäoppimisen ohjaamisen lisäksi myös esimiestyössä.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutus

Työpaikkaohjaajakoulutusta toteutetaan Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistoissa monimuotokoulutuksena, konsultoivana koulutuksena tai yrityskohtaisena koulutuksena. Koulutus (3 ov) koostuu kolmesta osasta, jotka anatavat valmiudet työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun (1 ov), opiskelijan ohjaamiseen ja oppimisen arviointiin (1 ov) sekä opiskelijan osaamisen arviointiin (1 ov). Työpaikkaohjaajakoulutus suunnitellaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan osallistujan aikaisempi osaaminen. Koulutukset ovat osallistujille opetuksen ja oppimateriaalin osalta maksuttomia.

Yrityskohtaisen työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamiseksi on kehitetty henkilökohtainen työpaikkaohjaajakoulutus, nk. suorituspassi. Suorituspassi-koulutus on suunnattu pääsääntöisesti työpaikkaohjaajille, joilla on jo kokemusta ja osaamista työssäoppimisen ohjaamisesta. Koulutuksen alussa koulutettavan henkilön osaaminen kartoitetaan ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Työpaikkaohjaajakoulutus toteutetaan opiskelijan työssäoppimisjakson/-jaksojen aikana normaalien ohjauskäyntien yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutuksiin voit ilmoittautua sähköisellä lomakkeella.
Neuvoja ja lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta kysy[at]jao.fi

Tulevia koulutuksia

 

Ajankohtaista

Materiaalia työpaikkaohjaajille
Opetin.fi (TAT)