Valitse ao-oppilaitos
näyttötutkinto-ao.jpg

Näyttötutkintojen arvioijakoulutus

Näyttötutkintosuoritus arvioidaan kolmikantaisesti työnantajan, työntekijän ja opettajan yhteistyönä. Arvioijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työelämän edustajia näyttötutkintosuoritusten arvioijiksi. Koulutus perehdyttää työelämän näyttötutkinnon arvioijat (työnantaja-ja työntekijäarvioija) aikuisten näyttötutkintojärjestelmään, kyseisen alan näyttötutkinnon rakenteeseen, tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Sekä Jämsän ammattiopisto että Jyväskylän aikuisopisto kouluttavat työelämän edustajia näyttötutkintojen arvioijiksi. Arvioijakoulutuksia toteutetaan useita kertoja vuodessa. Koulutusten ajankohdista ja hakeutumisesta tiedotetaan näyttötutkintoympäristöinä toimiville työpaikoille ja oppilaitosten nettisivuilla.

Koulutus järjestetään Jämsän ammattiopistossa vähintään kerran lukukaudessa. Arvioijakoulutusta voidaan toteuttaa myös yritys/työpaikkakohtaisesti tutkinnon vastaanottajina toimiville henkilöille.