Valitse ao-oppilaitos
elinkeinoelämä_yläkuva.jpg

Alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäjä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän vastuulla on yli 80 prosenttia maakunnan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja vajaa 60 prosenttia maakunnan lukiokoulutuksesta. Kuntayhtymällä on siten merkittävä rooli aluekehittämisessä. Aluekehittämistä tehdään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on sitoutunut toteuttamaan perustehtäväänsä strategian mukaisesti alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen ennakointitiedon varassa, ja se osallistuu aktiivisesti aluekehittämiseen ja yhteiseen alueelliseen ennakointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa osallistumista maakunnallisen ennakointiryhmän työhön sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) alueelliseen valmisteluun.

Opiskelijoille valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään

Kuntayhtymän tarjoama koulutus on  työelämälähtöistä ja antaa opiskelijoille valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen.

Koulutuskuntayhtymässä työelämäyhteistyötä tehdään ja kehitetään strategian mukaisesti kumppanuusperiaatteella. Tavoitteena on parantaa alueen kilpailukykyä oppimisen keinoin.
Se tarkoittaa, että alueen työyhteisöt saavat osaavaa työvoimaa ja että työyhteisöt saavat henkilöstölleen osaamisen kehittämispalveluita. Lisäksi tehtävänä on löytää yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaisuja rakennemuutoksen, työttömyyden ja työvoimakapeikkojen haasteisiin.

Työelämäyhteistyön taustana on Keski-Suomen strategia

Ammatillisessa nuorten peruskoulutuksessa työssäoppiminen ja sen aikana suoritetut ammattiosaamisen näytöt muodostavat työelämäyhteistyön perustan. Muita työelämäyhteistyön muotoja ovat henkilöstön työelämäjaksot sekä työelämälähtöiset tai toimeksiantojen perusteella tehdyt asiakas- ja opiskelijatyöt. 

Aikuisille suunnatuissa näyttötutkinnoissa tutkinto suoritetaan hyväksytyn henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Tutkintotilaisuudet toteutetaan pääosin työpaikoilla. Kahvila-ravintola Sky Cafe & Food on Jyväskylän lentoasemalla Tikkakoskella toimiva ao-oppilaitosten työelämälähtöinen oppimisympäristö.

Työelämäyhteistyö on myös lukioiden toimintastrategiassa. Lukioissa toimivat työelämätiimit, jotka vastaavat työelämäyhteistyöstä rehtoreiden ja opinto-ohjaajjien kanssa. Lukioilla on korkea-asteen kanssa toimiva malli aineeopettajan tutustumisesta korkea-asteen opiskeluun ja opiskelun jälkeiseen työelämään.

Tehdään yhdessä osaajia

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Keski-Suomen alueen työpaikkojen keskeisin yhteistyömuoto on opiskelijoiden työssäoppimisen järjestäminen yrityksissä. Tätä työtä haluamme yhdessä kumppaneidemme kanssa jatkaa - tervetuloa yhteistyöhön uudetkin kumppanit! Tehdään yhdessä osaajia!

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Työ- ja elinkeinoelämä Tulosta sivu