Valitse ao-oppilaitos
ao_talous-ja-hankinnat.jpg

Talous ja hankinnat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä varmistaa terveen talouden lähtökohdasta tulevaisuuden toiminta- ja kilpailukykynsä sekä tekee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti uusia avauksia osaamisen myynnissä.

Omaisuuden hoidon ytimessä on kiinteistöjen vastuullinen hoito ja kehittäminen koulutuksen tarpeista ja kestävän kehityksen lähtökohdista.

Henkilöstö-, tila- ja muut toiminnan resurssit mitoitetaan suhteessa opiskelijamäärään ja –tuottoihin ja niitä kohdennetaan strategisten linjausten mukaisesti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hankintatoimella tuetaan myös näitä tavoitteita.

Kuntayhtymän ajoneuvot ovat henkilö-, tila-, paketti- ja kuorma-autoja. Niiden kilpailuttamisen kriteereinä ovat muun muassa ajoneuvojen päästöluokat. 

Opiskelijaravintolat on osaltaan systemaattisesti tehostanut raaka-aineiden hankintaprosesseja ja logistiikkaa. 

Tietoteknisten laitteiden kilpailutuksessa yhtenä tarjousten vertailuperusteena käytetään tuotteiden uusiokäyttöä, ympäristönäkökohtia ja energiatehokkuutta.

Vuonna 2016

AOKKY_Infograafi2016_talous.gif