Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_etusivu2.jpg

ao-koulutus on yritysten ammattiosaamisen kehittämisen kumppani

Keski-Suomen Kauppakamarin artikkeli  liittyen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän näkyvyyteen Keski-Suomen kauppakamarin vuosikirjassa 2015:

ao-koulutus Oy palvelee ammatillista koulutusta tarvitsevia yrityksiä ja organisaatioita. Se on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistama yritys, joka vastaa markkinoilla tapahtuvasta koulutusmyynnistä. Muun muassa Puolustusvoimien kuljettajakoulutus, yritys- ja henkilöstökoulutukset sekä erilaiset lupakorttikoulutukset siirtyivät ao-koulutuksen toteutettaviksi vuoden vaihteessa.

Yrityksen koulutustarjonta kattaa kaikki Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koulutusalat. Kuten tähänkin saakka, koulutus räätälöidään vastaamaan tilaajan tarvetta.

“Palvelemme yhtä hyvin kuin marko saaranen_ao-koulutus oy.jpegaiemminkin. Koulutus, tilat ja ihmisetkin ovat samat kuin ennen vuodenvaihdetta, vaikka nimi ja toimintamuoto vaihtuivat. ao-koulutus on kuntayhtymälle mahdollisuus toimia kilpailluilla markkinoilla”, kertoo toimitusjohtaja Marko Saaranen. 

Lähtökohtana vuoropuhelu yritysten kanssa

ao-koulutus on vahva ja osaava koulutustoimija, jolla on laaja kontaktipinta yrityksiin ja työelämään. Vuoropuhelu yritysten ja työelämän kanssa on lähtökohta myös yhtiön kehittämiselle. ao-koulutus vastaa toisen asteen koulutuksella tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

“Koulutuskuntayhtymän näkökulmasta ao-koulutus Oy tulee olemaan merkittävä työ- ja elinkeinoelämän osaamisen varmistaja kasvavilla aikuiskoulutuksen markkinoilla. Omistajan intressinä on yhtiön toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja sen toiminnan monipuolistaminen”, kertoo Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.

ao-koulutuksen perustamisen taustalla on kuntalain uudistus, joka edellyttää kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään kilpailluilla markkinoilla tapahtuvan koulutusmyynnin vuoteen 2016 mennessä. Myöhemmin yhtiöön tulee lain vaatimuksesta myös työvoimakoulutus, joka ei johda tutkintoon.

“Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on etulinjassa liikkeellä yhtiöittämisessä. Asia on ajankohtainen myös muilla vastaavilla organisaatioilla. Lähdimme selvittämään muutosta ja sen eri vaihtoehtoja hyvissä ajoin. Muutos on viesti tahdostamme palvella yritys- ja organisaatioasiakkaita myös jatkossa”, Saaranen kertoo.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Organisaatio / ao-koulutus Oy / Yritysten ammattiosaamisen kehittämisen kumppani Tulosta sivu