Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän aikuisopisto_Ajankohtaista2.jpg

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategia 2013 - 2016

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama toisen asteen koulutuksen järjestäjä ja toimintaympäristönsä osaamisen kehittäjä.

  • Koulutuskuntayhtymän arvotavoite on olla rajat ylittävä sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen ja oppiva yhteisö.
  • Perustehtävä on toisen asteen ensiluokkainen ja tulevaisuuteen suuntautunut koulutus. Perustehtävässä onnistuminen edellyttää vaikuttavaa koulutuksen, alueen ja työelämän kehittämistä sekä aktiivista kansainvälistämistä.
  • Näkymä 2016+ on olla toisen asteen koulutuksen laadussa ja järjestämisessä kansallisesti arvostettu edelläkävijä ja esimerkillisten toimintatapojen kehittäjä.
  • Koulutuskuntayhtymän toimintatapa on luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutteisuus.

 

Koulutuskuntayhtymän kaikki työntekijät sitoutuvat omassa toiminnassaan tähän perustaan ja sen vahvistamiseen.

Koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelijat ponnistavat näistä arvo- ja tavoitelähtökohdista ammatteihin, yrittäjyyteen ja jatko-opintoihin sekä täydentävät osaamistaan.

Kuntayhtymän yhteiset palvelut tukevat käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti perustehtävän toteuttamista.

Silta2016+

Tutustu strategian keskeiseen sisältöön Silta2016+ -sivustolla.

silta2016_banneri_400x141.jpg