Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Tietoa meistä.jpg

Rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Henkilörekisteri- eli tietosuojaselosteeseen on yhdistetty rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus.

Lisäksi jokaisesta muustakin tietojärjestelmästä on laadittava kuvaus, josta ilmenee järjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tiedot. Nämä merkitään tietojärjestelmäselosteeseen.

Selosteitä lisätään ja päivitetään kevään 2017 aikana.

Henkilörekisteri- eli tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (1999/523) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekistereistä rekisteriseloste. 

Henkilörekisteriseloseesta tulee ilmetä rekisterinpitäjän ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja niihin liittyvistä tiedoista, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan tulosalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain (1999/621) ja tätä koskevan asetuksen (1999/1030) mukaan viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on yksityiskohtaisella tasolla kuvata tietojärjestelmän julkiset ja salaiset tiedot.

Tietojärjestelmäselosteet
Abloy KeyControl -avaimet ja lukitukset (111 kB)
Active Directory (AD) -käyttäjähakemisto (235,6 kB)
Aditro Arkisto (talous- ja palkkahallinto) (239,5 kB)
Aditro Intime Plus -taloushallinto (189,6 kB)
AGS-henkilöstöraportointi (182,2 kB)
ao-blogit (110,8 kB)
BasWare Finance -kassat (176,4 kB)
BasWare InvoiceReady -ostolaskut (179,5 kB)
BasWare Maksuliikenne (110,4 kB)
Basware TEM -matkalaskut (190,9 kB)
Bewator 2010 -turvajärjestelmä (110,4 kB)
Ceepos-kassajärjestelmä (107,4 kB)
CRM-asiakkuuksienhallinta (176,8 kB)
EDIR-hakemistopalvelu (110,7 kB)
Efecte-tietohallintoratkaisut (114,1 kB)
Esmikko-rikosilmoitin ja -kulunvalvonta (179,1 kB)
FacilityInfo-kiinteistöjen kunnossapito (182,2 kB)
Haahtela Kiinteistötieto (173,3 kB)
Haahtela Kustannustieto (171,7 kB)
Haahtela Rakennuttamistieto (171,6 kB)
HHH-Control -rikosilmoitin (177,1 kB)
HRM -lomien ja cv-tietojen hallinta (183 kB)
Infoweb -www-sivujen julkaisu (236,3 kB)
KSENOS-kameravalvonta (116,1 kB)
Kuntarekry-rekrytointijärjestelmä (192,1 kB)
KuntaToimisto-asianhallinta (217,4 kB)
Kurre-opetusjärjestelyt (184,7 kB)
Mirasys-kameravalvonta (129,8 kB)
Office 365 -pilvipalvelu (114,8 kB)
Opiskeluhuoltorekisteri (110,6 kB)
Optima verkko-oppimisympäristö (181,5 kB)
Pegasos-henkilöstönohjaus (188,7 kB)
PrettyLib 4 -kirjastojärjestelmä (285,6 kB)
Primus-opintohallintojärjestelmä (192 kB)
Sopimus Pro Web -oppisopimusjärjestelmä (181,6 kB)
webTallennus -palkka- ja henkilöstöhallinto (185,8 kB)
Wilma -Primus-liittymä (116 kB)
VingCard Vision -korttilukkojärjestelmä (176,3 kB)
WinKasperi-käyttöomaisuuskirjanpito (177 kB)