Valitse ao-oppilaitos
kuntayhtymä_päätöksenteko.jpg

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta

Kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet tulee olla kuntayhtymän hallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntayhtymän hallitus on valinnut toimikaudekseen kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon:

 

Jäsen Varajäsen
Tahvo Anttila, puheenjohtaja  
Yrjö Määttä
Jari Blom, varapuheenjohtaja     
Eija Aaltonen
Petteri Järvinen
Marko Saaranen
Kirsti Kosonen Kaija Haapasaari     
Meri Lumela Kaisa Peltonen
Harri Oksanen Eija Laaksonen
Antti Rastela Leena Koponen
Matti Vesa Volanen Pentti Haukimäki