Valitse ao-oppilaitos
kuntayhtymä_päätöksenteko.jpg

Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitoksen johtokunta

Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitoksella on kuntayhtymän hallituksen alainen johtokunta. Se ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa sekä vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kuntayhtymän hallitus valitsee toimikaudekseen liikelaitoksen johtokuntaan 6-8 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä yhden jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä ja varajäsenistä kolmen tulee olla työ- ja elinkeinoelämän edustajia huomioiden koulutuksessa edustettuina olevat toimialat ja seutukunnat.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhtymän johtajalla ja talousjohtajalla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Johtokunta vuosille 2013-2016

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Aluejohtaja Ahti Ruoppila,
SAK, pj

Aluepäällikkö Sirpa Moilanen,
PAM

Toimitusjohtaja Timo Kovala,
Keski-Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, vpj

Yrittäjä Jari-Pekka Koponen

Henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Pennanen,
Metso Paper Oy
Vanhustyön johtaja Tuija Koivisto,
Keuruun kaupunki

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän
hallituksen edustajat

Erja Laaksonen


Sakari Ainali Pirjo Leinonen
Pentti Mäkinen Aila Kruus
Satu Jokinen  Harri Oksanen