Valitse ao-oppilaitos
ao_päätöksenteko.jpg

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alaisten liikelaitosten johtokunnat

Kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet tulee olla kuntayhtymän hallituksen jäseniä tai varajäseniä.

  • Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitoksen johtokunta
  • Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta
  • Jyväskylän lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunta kokoontui viimeisen kerran 15.12.2016, johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät sähköisestä arkistosta esityslistat ja pöytäkirjat