Valitse ao-oppilaitos
ao_oppimistulokset.jpg

Oppimistulokset ammatillisen koulutuksen laadun varmistuksessa

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvionti on vuodesta 2007 lähtien perustunut ammattiosaamisen näyttöihin. Kansallista arviointia varten ei organisoida erillisiä tehtäviä tai näyttöjä, vaan kansallinen arviointitieto kootaan koulutuksen järjestäjien toteuttamista ammattiosaamisen näytöistä. Tietoa tuotetaan sekä varsinaisista opiskelijoiden oppimistuloksista että ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. Ammatillisten perustutkintojen perusteet ohjaavat näyttöjen toteuttamista ja arviointia.

Oppimistuloksista ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta kerättävää tietoa hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä niin kansallisella kuin koulutuksen järjestäjänkin tasolla. Ammattiosaamisen näytöistä saatavan tiedon avulla voidaan seurata koulutuksen toteuttamista ja tukea koulutuksen laadun kehittämistä. Oppimistulostiedon avulla voidaan seurata tutkinnon perusteissa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja työelämän edellyttämän ammattiosaamisen saavuttamista.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä oppimistuloksia seurataan tutkinnoittain ja Karvin oppimistuloksia koskevat arviointiraportit käsitellään läpi myös näyttötoimikunnissa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on arvioinut ja arvioi oppimistuloksia seuraavan taulukon mukaisesti:

 oppimistulosten_arviointi.jpg