Valitse ao-oppilaitos

Kuntayhtymä_etusivu2.jpg

Laatujärjestelmän itsearviointi 2015

Ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmien itsearviointi toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2015.
OPH ja Karvi toteuttivat samana keväänä ositetun otannan periaatteella itsearviointien ulkoisen validoinnin.

Laatujärjestelmien itsearviointien tulokset koulutuksen järjestäjittäin (OPH:n tekemä kooste)
http://www.oph.fi/download/168070_ammatillisen_koulutuksen_laadunhallintajarjestelmien_itsearvioinnin_tulokse.xlsx

Karvi on julkaissut raportin itsearvioinnin tuloksista (3.11.2015)
tiedote: Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmät arvioitu ensimmäistä kertaa – tilanne hyvä
raportti: http://karvi.fi/app/uploads/2015/11/KARVI_2015.pdf

---
Alla olevassa kuviossa on koottuna Jyväskylän koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmän itsearvioinnin tulokset arviointialueittain suhteessa Karvin raportissa käytettyyn hyväksyttyyn tasoon:  

jkky tulos suhteessa hyväksyttyyn tasoon.JPG