Valitse ao-oppilaitos
ao_laatuasiat.jpg

Laadun varmistaminen

Koulutuksen järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset, valtakunnalliset tutkintojen perusteet sekä koulutuksen järjestäjän strategiat, hallintosääntö ja opetussuunnitelmat sekä muu ohjeistus.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä kaiken toiminnan lähtökohtana ovat opiskelija- ja työelämäkeskeisyys, johdon ja henkilöstön sitoutuminen sekä suunnitelmallinen arviointi ja kehittäminen. Opiskelijoita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tavoitteena on hyvinvoiva, palveleva ja avoin oppimisyhteisö, joka vastaa yhdessä työn laadusta kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Laatupalkinto 2013_logo.gif

Laatujärjestelmä on toimintamme perusrunko, joka luo puitteet laadukkaalle yhteisölliselle toiminnalle ja vapauttaa aikaa ja resursseja oppimisen ja opetustyön suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminnan laadun ja sen kehittämisen varmistamiseksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on tulosalueiden yhteinen laatutiimi.

Lisätietoa

Koulutuskuntayhtymän laatutiimin pj, Hanna Rajala, suunnittelupäällikkö, puh. 040 341 6175, hanna.rajala(a)jao.fi

Vuonna 2015

tuloksellisuusraha.gif
opiskelijatyytyvaisyys.gif
sidosryhmatyytyvaisyys.gif