Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Tietoa meistä.jpg

Koulutusyhteistyö

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tekee laajasti yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ammatillisen koulutuksen eri tulosalueiden edustajat osallistuvat aktiivisesti ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen AMKE ry:n verkostotyöhön. Lisäksi eri alojen opettajat ja esimiehet toimivat lukuisissa alojensa valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa.

Hanke- ja koulutusyhteistyötä tehdään alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa ja verkostotilaisuuksien järjestäjänä.

Toisen asteen yhteistyön lisäksi Jyväskylän ammattiopistossa on kehitetty yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Lukiokoulutus on tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen maakunnan lukioiden, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Jyväskylän aikuisopisto on aktiivinen ja näkyvä yrityskoulutus- ja hanketoimija alueellisissa ja valtakunnallisissa aikuiskoulutusverkostoissa.