viitaniemi_rakennukset.jpg

Oppilaitosrakennukset ja kiinteistönhoito

Oppilaitosrakennukset ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymän arvokkain omaisuus, jonka kunnossapidossa otetaan huomioon myös ympäristövaikutukset. Kiinteistöliikelaitoksen tehtävä on tuottaa oppilaitosten tarvitsemat tilapalvelut tehokkaasti ja varmistaa kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen ylläpidon tärkeimpiä tavoitteita ovat energiankulutuksen vähentäminen tilojen käyttöä tehostamalla, parantamalla kiinteistöjen käyttöohjaustekniikkaa sekä opastamalla henkilöstöä tehokkaaseen energiankäyttöön.

Rakentaminen ja ympäristö

Kiinteistöliikelaitos on kehittänyt kaikille kiinteistönpidon osa-alueille toimivat, tehokkaat ja kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat, jotka ovat ohjanneet 15 viime vuoden aikana tehtyjä, yhteensä yli 145 miljoonan euron, investointeja. Vuonna 2015 rakentamisinvestoinnit olivat 16 miljoonaa euroa.

Jyväskylän ja Jämsän seudun kiinteistöjen energian ja vedenkulutuksen seurantaan on rakennettu reaaliaikaiset sähköiset seurantajärjestelmät. Suuria investointeja edellyttävät energiatehokkuutta ja vedenkulutusta parantavat uudistustyöt on toteutettu peruskorjausten yhteydessä.

Kuntayhtymän rakennusten kunnossapito ja peruskorjaukset tehdään suunnitelmallisesti. Kaikessa rakentamisessa noudatetaan Terve talo -ohjeistusta. Rakennusvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota kosteuden ja puhtauden hallintaan sekä valittavien materiaalien turvallisuuteen.

Uudet ilmanvaihto- ja taloautomaatiojärjestelmät varmistavat sisäilman hyvän laadun. Kiinteistönhoidossa ja siivouksessa ovat käytössä ympäristöä säästävät työmenetelmät. Energian ja veden kulutukselle on luotu seurantajärjestelmät ja energiansäästöohjelma. Jätteiden syntypaikkalajittelun ja käyttäjäkoulutuksen avulla on onnistuneesti vähennetty lajittelemattoman kaatopaikkajätteen määrää.

Tilat suunnitellaan ja rakennetaan joustavasti muunneltavaksi, ja ne varustetaan uudenaikaisilla opetus- ja viestintävälineillä, jotka mahdollistavat erilaiset opetusmenetelmät. Piha-alueiden viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan, ja liikenneväylien suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisen liikenteen sekä jalankulun ja polkupyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

rakentamisinvestoinnit.gif
Organisaatio / Kiinteistöt Tulosta sivu