Valitse ao-oppilaitos
ao_opiskelijat2.jpg

Palveluja ja etuja opiskelijalle

Opiskeluterveydenhuolto 

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu opiskelijoiden terveydenhoitoa, sairaanhoitoa, mielenterveys- ja päihdetyötä, opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvontaa sekä terveydenedistämistyötä. Ammattiopistoissa ja lukiokoulutuksessa on opiskeluhuoltoryhmät yksiköittäin, ja lukioittain on hyvinvointiryhmät. 

Jämsän ammattiopiston palvelut järjestää Jämsän kaupunki.

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Lakiuudistuksen  myötä kuraattori- ja psykologipalvelut järjestää kunkin oppilaitoksen sijaintikunta.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on turvata opiskelijalle hänen oppimisedellytystensä mukaiset tukitoimet sekä riittävä ohjaus.

Jyväskylän ammattiopistossa työskentelee 14, Jämsän ammattiopistossa kolme ja Jyväskylän aikuisopistossa neljä erityisopetuksen vastuuopettajaa. Jyväskylän ammattiopistossa työskentelee lisäksi kuusi laaja-alaista erityisopettajaa. Jyväskylän lukiokoulutuksessa toimii kaksi erityisopettajaa.

Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa erityinen tuki on osa henkilökohtaistamista. Erityisopetusta toteutetaan Jyväskylän aikuisopiston erityisen tuen suunnitelman ja opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen erityisen tuen suunnitelman (ERSU) mukaisesti.

Jyväskylän oppisopimuskeskuksessa on tuetun oppisopimuskoulutuksen malli.

Opiskelijaruokailu 

Toisen asteen opiskelijoille tarjotaan suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen lämmin ateria koulupäivinä. Luonnonvara-alan opiskelijoille kuuluu lounaan lisäksi aamiainen ja päivällinen. Kaikissa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijaravintoloissa tarjotaan opiskelijoille myös maksuton aamupuuro ja sen lisänä leipää, levitettä ja maitoa jokaisena koulupäivänä.

Opiskelijoita ruokailee työssäoppimisen aikana myös lukuisissa työssäoppimispaikoissa. Opiskelijalle ostetaan kouluateria työssäoppimispaikan omasta ravintolasta, tai ohjataan ruokailemaan lähimpään Kylän Kattauksen toimipisteeseen. Jos ruokailumahdollisuutta ei voida järjestää, opiskelijalle maksetaan ruokaraha.

Asuntolatoiminta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on asuntolat ammatillisia opiskelijoita varten Jyväskylässä ja Jämsässä. Asuntolatoiminnalla tuetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jyväskylän 167 paikan asuntola sijaitsee Harjun kampuksella. Jämsässä on 300 asuntolapaikkaa. Lisäksi Priimus-kampuksella on huoneita ulkomaisten opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.

ao-kirjastot

ao-kirjastot palvelevat Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjastoja on kehitetty viihtyisiksi oppimis- ja toimintaympäristöiksi, jotka mahdollistavat omaehtoisen opiskelun oppituntien ulkopuolella

Vapaa-ajantoiminta

Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistojen vapaa-ajantoiminnan tavoitteena on aktivoida nuoria ja tukea heidän opiskeluaan ja asumista. Asuntoloiden yhteydessä sijaitsevat vapaa-ajantilat, jotka ovat avoinna arki-iltaisin. 

Jyväskylän ammattiopistossa tärkeitä ovat ilmaiset kerhot, joista liikunta- ja kuntosalikerhot ovat suosituimpia. Kerhossa käynneistä opiskelija voi osaamisen tunnustamisen kautta saada osaamispisteitä vapaasti valittaviin opintoihin.

Jyväskylän ammattiopisto ja Jyväskylän lukiokoulutus ovat mukana LiikuntaLaturi-yhteishankkeessa, joka on jyväskyläläisten 13–19-vuotiaiden nuorten oma maksuton liikuntatuote.

Jämsän ammattiopiston asuntolan harrastustoimintaa on järjestetty asukkaiden toiveiden ja harrastuneisuuden mukaan. Liikunta- ja kuntosalivuorot ovat opiskelijoiden käytössä läpi vuoden.