Valitse ao-oppilaitos
ao_opiskelijat.jpg

Monia mahdollisuuksia opiskelijoille

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijoista valtaosa tulee koulutusmuodosta riippumatta kuntayhtymän omistajakunnista. Lukio- ja oppisopimuskoulutuksessa peräti 93 prosenttia opiskelijoista tulee omistajakuntien alueelta. Erityisesti aikuiskoulutuksen opiskelijoita on myös muualta Suomesta.

Maahanmuuttajille on ammatillista koulutusta ja nivelvaiheenkoulutusta Jyväskylässä ja Jämsässä.

Vuonna 2015 tutkintoon johtavassa koulutuksessa ao-oppilaitoksissa opiskeli lähes 18 000 opiskelijaa. Lisäksi erilaisiin yritys- ja henkilöstökoulutuksiin osallistui yli 3600 henkilöä ja muuhun koulutuskuntayhtymän tarjoamaan koulutukseen (työvoimakoulutus, VALMA, perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus) reilut 2300 opiskelijaa.

Erilaisia yhdistelmäopintoja

Yhdistelmäopintoja voi suorittaa niin Jyväskylässä kuin Jämsässäkin. Yhdistelmäopintoihin kuuluvat kahden tutkinnon opinnot, kolmoistutkinto ja vaihtojakso-opinnot. Lisäksi niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiokoulutuksessakin tehdään yhteistyötä korkea-asteen kanssa.

Kansainvälisyys

Kansainvälistymisen merkitys kasvaa. Kuntayhtymässä kansainvälisyys on monikulttuurisuutta, opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistä osaamista ja koulutusliiketoimintaa. Opiskelijoille taataan kolmiportaisen kansainvälisyyskoulumallin mukaan kansainvälisyyteen painottuneita opintopolkuja, ja henkilöstö osallistuu liikkuvuus- ja kumppanuushankkeisiin sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja vieraiden vastaanottoon. 

Yrittäjyys

Yrittäjyysopinnoissa  painottuvat tekemällä oppiminen, yrittäjämäinen ajattelutapa ja itsensä kehittäminen. Yrittäjyyttä korostetaan asenteena ja oman osaamisen hyödyntämisen toimintatapana. Vuoden 2015 aikana ao-oppilaitoksissa perustettiin yhteensä 263 NY(Nuori Yrittäjyys) -opiskelijayritystä-yritystä, eniten koko Suomessa.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta on niin opiskelijan kuin henkilöstönkin kehittämistä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijat osallistuvat aktiivisesti ja menestyksekkäästi opintoihin liittyviin erilaisiin kilpailuihin.Samalla vahvistetaan  sekä oppilaitos- että työelämäverkostoja ja kykyä kansainväliseen toimintaan.

Urheiluvalmennusta 

Schildtin lukio on yksi kolmestatoista valtakunnallisesta urheilulukiosta. Lukion erityistehtävänä on yhdistää lukio-opiskelu ja huipulle tähtäävä urheiluvalmennus. Urheilulukio tarjoaa valmennusta kuudessa painopistelajissa, jotka ovat jalkapallo, jääkiekko, koripallo, maastohiihto, uinti ja yleisurheilu.

Jämsän ammattiopistolla on erityistehtävä järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta. Painopistelajeina ovat autourheilu, enduro ja motocross. Myös muiden lajien urheilijoilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen fyysiseen harjoitteluun. Valmennusryhmissä useat urheilijat kuuluvat samalla myös lajiliittojen valmennusryhmiin.

Opiskelijakuntatoiminta

Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistoissa toimivat opiskelijayhdistykset sekä jokaisessa lukiossa opiskelijakunnat.

Ammattiopistoissa opiskelijayhdistykset toimivat opiskelijoiden edunvalvonta- ja tukijärjestöinä. Niiden tarkoituksena on opiskelijoiden edunvalvonta, opiskelijoiden viihtyvyyden parantaminen, opiskelijoiden yhteistoiminnan edistäminen sekä osallistuminen opiskelijan asemaan liittyvään päätöksentekoon.

Jyväskylän ammattiopiston opiskelijayhdistyksen JAMO ry:n jäsenet ovat edustettuna ammattiopiston toimielimissä  ja alueen nuorten asioita hoitavissa yhdistyksissä.

Jämsän ammattiopiston opiskelijayhdistyksen PATE ry:n opiskelijajäsenet ovat edustajina useissa ammattiopiston toimielimissä ja työryhmissä sekä Jämsän kaupungin nuorisoasiain neuvottelukunnassa.

Lukioissa toimivat opiskelijakunnat ja niiden hallitukset ja opiskelijakuntien ohjaajaopettajat. Opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti osana lukioiden kehittämistoimintaa.

Vuonna 2016

AOKKY_Infograafi2016_opiskelijat.gif

AOKKY_Infograafi2016_tyytyväisyys.gif