Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Vamos via Valma! Valmentavien koulutusten toimeenpanon tuki

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2015 – 31.3.2017

Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää uuden koulutuskokonaisuuden, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA), toimeenpanoa. 
 

Tavoitteet

  • Uuden VALMA -koulutuskokonaisuuden hakuprosessien ja valintaprosessin sisäänajon ja laajenevan opiskelijakirjon ohjauksen käytäntöjen rakentaminen ja kehittäminen.
  • Uudessa tilanteessa erityisesti maahanmuuttajataustaisten hakijoiden/opiskelijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien hakijoiden/opiskelijoiden opintopolkujen edistäminen.
  • Koulutuksen perusteiden ja opiskelijoiden erilaisten tuen- ja osaamistarpeiden kohtaaminen: Käytännön ohjaustyön kautta pilotoidaan, miten opiskelijalle varmistetaan yhteisön tuki yksilölliset osaamistarpeet huomioiden. 
  • Kehittää valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä ja aikaansaada opiskelijoiden joustavia siirtymiä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen / koulutuksen osiin. Tätä kautta edistetään opiskelijan koulutukseen kiinnittymistä ja koulutuksen läpäisemistä (joustavat ja yksilölliset opinpolut ja niiden mahdollistaminen).
  • Verkostoyhteistyön kautta oppia toisilta ja pilotoida erilaisia lähtökartoitusmalleja ja toimintatapoja.
  • Kehittää VALMA -koulutuksesta inklusiivinen ohjauksellinen toimintamalli, jonka siirtovaikutukset voivat toimia koko oppilaitosyhteisön kehittämisenä. 

 

Päätoteuttaja 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston, Jyväskylän oppisopimuskeskuksen ja Jämsän ammattiopiston kanssa

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö 

Mia Kärkkäinen
puh. 040 341 6198
mia.karkkainen(at)ao.fi 

Päättyneet hankkeet / 2017 päättyneet hankkeet / Vamos via Valma! Valmentavien koulutusten toimeenpanon tuki Tulosta sivu