Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Hankkeen nimi: Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin

Hankkeen toteutusaika: 15.12.2016–31.12.2017

Tiivistelmä

Samassa veneessä -verkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa. Kehittämisverkoston toimijat edustavat ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä isoja ja pieniä koulutuksen järjestäjiä, näkökulma kehittämiseen on laaja.

Hankkeella valmistaudutaan reformin toimeenpanoon kehittämällä ja varmistamalla yksilöllisten opintopolkujen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin prosesseja sekä koulutuksen järjestäjän tutkintojen myöntämisen laatua. Hanke tulee osaltaan uudistamaan toimintajärjestelmiä ammatillisena peruskoulutuksen ja näyttötutkintona järjestettävän koulutuksen osalta. Prosessit toteutuvat tällä hetkellä osittain koulutusmuodoittain, tulevaisuudessa prosessi on samanlainen kaikille opiskelijoille.

Tavoitteet

 1. Opiskelijan polun sujuvuuden varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
 2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun varmistamisen mekanismien uudistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
 3. Tutkinnon myöntämisen laadun varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tulokset

Tavoite 1

 • Organisaatiokohtaiset opiskelijan palvelupolut / palvelupolkukuvaukset
 • Organisaatiokohtaisia tarvittavia prosessikuvauksia, toimintaohjeita ja niitä tukevia mittareita
 • Tietoa palvelun kehittämisen pohjaksi
 • Toiminalliset menetelmät opiskelijoiden laatutyöhön osallistumisessa lisääntyvät


Tavoite 2

 • Organisaatiokohtaisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja sen ohjaamisen prosessikuvauksia
 • Organisaatiokohtaisia tarvittavia työpaikalla tehtävän osaamisen arvioinnin prosessikuvauksia/toimintaohjeita
 • Toimintalainsäädännön ja yhteistyössä tapahtuvien muutosten viestintäsuunnitelma ja -materiaali 


Tavoite 3

 • Työkalupakki keinoista, joilla tutkinnon myöntämisen laatu varmistetaan
 • Oppilaitoskohtainen tutkinnon myöntämisen ”omavalvontasuunnitelma”
 • Osaamisen lisääntyminen

Hankkeen päätoteuttaja

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän palvelualan opisto
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry: Palvelualan opisto Kuopio 
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Opetushallitus
oph rahoittaa logo.png
Päättyneet hankkeet / 2017 päättyneet hankkeet / Samassa veneessä 4 - Asiakkaat airoihin Tulosta sivu