Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Meteli -verkosto

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012 - 31.12.2016

Hankkeen aikana toteutetaan ja ohjataan verkostomaisesti opiskelijoiden ulkomaan top-jaksoja tekniikan ja liikenteen aloilla yhdessä eurooppalaisten oppilaitos- ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Jaksot suunnitellaan tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä kv-opintopolkuja, jaksojen valmennuksessa huomioidaan erityisesti ammatillinen valmennus kieli- ja kulttuuriosuuden lisäksi.

Alan opettajien top-vierailut vahvistavat ja syventävät kv-verkoston yhteistyötä, opitun
arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Opettajien vierailuiden tuloksena verkoston tietämys mitä tutkinnon osia missäkin top-paikassa voidaan suorittaa lisääntyy ja yhteiset oppimisen arviontikäytännöt kehittyvät kv-kumppaneiden kanssa.

Oppimistulokset arvioidaan tiedot-taidot-pätevyys -periaattella ja ECVETin työkaluja hyödyntäen.

Hankkeen päätoteuttaja

Koulutuskeskus Salpaus

Osatoteuttajat

Jyväskylän ammattiopisto
Axxell
Tredu
Luksia

Hankkeen yhteyshenkilö

Rea Tuominen

Rahoittaja

Opetushallitus


 

    hankkeet_opetushallitus.jpg