Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kohti uudistuvaa koulua

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa aloitetaan opiskeijoiden, opettajien ja rehtorien yhteistyö Lyseon lukion ja kanadalaisten, Calgaryssa sijaitsevien Bowness High Schoolin ja Robert Thirsk High Schoolin välillä. Lyseon lukion tiimipolulla opiskelevat ykkösvuoden lukiolaiset aloittavat syksyllä 2016 verkkotyöskentelynä tutustumisen projektiin valittuihin kanadalaisnuoriin. Kevätlukukaudella yksi opiskelijatiimi ja muutama opettaja sekä rehtori pääsevät tutustumaan kanadalaisten koulujen elämään. Kanadalaiset tulevat vastavierailulle Suomeen vielä saman lukuvuoden aikana. Molemmissa maissa tutustutaan koulun käytänteisiin ja seurataan arjen sujumista sekä opiskelijoiden että henkilöstön näkökulmasta.

Opiskelijoiden tavoitteet

  • Vuorovaikutustaitojen ja kulttuurien välisen viestinnän lisääminen
  • Englannin kielen taitojen parantaminen
  • Verkkotyöskentelyosaamisen kehittäminen
  • Työelämätaitojen vahvistaminen
  • Tiimityöskentelyn oppiminen

Henkilöstön tavoiteet

  • Jaettu johtajuus -mallin ja hyvien käytänteiden jakaminen
  • Tiimimäisen toiminnan kehittäminen
  • Vuorovaikutustaitojen ja kulttuurien välisen viestinnän lisääminen
  • Englannin kielen taitojen parantaminen
  • Verkkopedagogiikkaosaamisen sekä viestinnän kehittäminen

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän Lyseon lukio

Hankkeen osatoteuttaja

Bowness High School, Calgary
Robert Thirsk High School, Calgary

Hankkeen yhteyshenkilö

Sisko Jääskeläinen

Rahoittaja

Suomessa hanketta rahoittaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio