Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Health Promotion in Multicultural Europe (KA2)

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2015 - 31.7.2017

Hankkeen kuvaus

Projektissa pyritään edistämään nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Kokonaisuus koostuu kahdesta 1 vuoden jaksosta, joissa käsitellään samoja pääteemoja hieman eri näkökulmasta. Pääteemat ovat ystävät ja harrastukset, tietokoneet ja älypuhelimet sekä päihteet. Nuoret koostavat projektin kuluessa päättötyön em. aiheista. Aineistoa päättötöitä varten nuoret saavat toteuttamastaan terveystapatutkimuksesta, asiantuntijavierailuista sekä erilaisista workshopeista. Lisäksi käytettävissä on mm. internet ja kirjallisuus. Neljäntenä kokonaisuutta tukevana pääteemana (ei lopputyötä) on liikunta, jolla on keskeinen rooli nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Projektiin osallistuu Jyväskylän Lyseon lukio sekä Liceo Immanuel Kant Roomasta. Nuoret ovat 2. vuoden opiskelijoita.

Hankkeen tavoitteet

  • Nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Lisätä vastuunottoa omasta ja lähimmäisen hyvinvoinnista
  • Lisätä kulttuurienvälisiä positiivisia asenteita ja ymmärrystä kulttuurien välillä
  • Kehittää empatian ja ymmärryksen taitoja yhteistyön avulla
  • Kehittää itseluottamusta ja itseilmaisua

Hankkeen päätoteuttaja

​Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväksylän Lyseon lukio

Hankkeen osatoteuttaja

Liceo Immanuel Kant Rooma

Hankkeen yhteyshenkilö

Marina Spatafora

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+KA2 tuella. Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

 Erasmus+_logo_uusi.jpg

Päättyneet hankkeet / 2017 päättyneet hankkeet / Health Promotion in Multicultural Europe (KA2) Tulosta sivu